L’Estel de la Torre de la Mare de Déu s’il·luminarà cada dia

L’Estel de la Torre de la Mare de Déu s’il·luminarà cada dia


Serà a partir del dijous 24 de febrer de 2022 i l’horari variarà segons el mes de l’any

 
Barcelona, 24 de febrer de 2022. – Després de realitzar les gestions corresponents amb l’Ajuntament de Barcelona, l’estel de la Torre de la Mare de Déu de la Sagrada Família tornarà a brillar a partir d’aquestdijous 24 de febrer de 2022.
 
L’estel, que fins ara disposava tan sols de permís per a il·luminar-se des de la seva inauguració fins al 9 de gener,es podrà veure il·luminat cada dia d’acord amb l’establiment de condicions d’il·luminació ornamental que atenen a la normativa vigent a la ciutat de Barcelona.
 
Com la façana del Naixement i la façana de la Passió, la il·luminació de l’estel variarà en funció dels mesos de l’any. Els horaris són els següents:
Gener: 18.30h – 22.00h
Febrer: 19.00h – 23.00h
Març: 19.30h – 23.00h
Abril: 21.00h – 24.00h
Maig: 21.30h – 24.00h
Juny: 22.00h – 24.00h
Juliol: 22.00h – 24.00h
Agost: 21.30h – 24.00h
Setembre: 21.00h – 24.00h
Octubre: 20.00h – 23.00h
Novembre: 18.30h – 22.00h
Desembre: 18.00h – 22.00h