Teatro

7È FESTIVAL SÂLMON< 22 GENER―10 FEBRER 2019

SALMON_350x200

 

 

 

 

 

 

 

www.salmon-dance.com
#salmonfest19

7È FESTIV

Una 7ª edició que consolida el SÂLMON< com el
Festival d’arts vives de Barcelona.
Aquesta consolidació com el Festival d’Arts Vives de Barcelona és gràcies
al paper destacat de l’Ajuntament de Barcelona, amb una implicació i
aposta que s’intensifica respecte edicions anteriors i a l’impuls del Mercat de les Flors, el Graner i Fabra i Coats- Fàbrica de Creació.
La programació d’aquesta 7a edició s’expandeix per 13 espais de la ciutat
per poder representar una cartografia de l’ecosistema cultural de Barcelona, recolzar propostes d’autor i, entre totes, configurar un Festival SÂLMON< més obert i col·lectiu.

El Festival SÂLMON< promou la trobada entre comunitats diferents, com
són els artistes, el públic i els professionals. D’aquesta manera en aquesta
edició posarem l’accent en els creadors locals, sense oblidar la realitat
estatal i internacional, amb l’objectiu de centrar la mirada en l’experimentació, la investigació en les arts vives contemporànies i en el binomi
art i educació i amb la transformació social a través de la cultura com a
horitzó.

En la seva 7a edició el SÂLMON< és: • Un festival centrat en l’experimentació , la investigació i que posa el valor en el procés. • Un festival on la distància entre actors-productors-consumidors es fa menys distant. • Un festival que no es centra en la mercantilització d’obres artístiques sinó en la transmissió de continguts i d’una manera de fer. • Un festival que muta de forma i contingut, tant a nivell artístic com a nivell organitzatiu, cada dues edicions. >> Arts vives contemporànies
>> Experimentació
>> Trobada de comunitats
>> Art i educació
>> Festival de ciutat
7È FESTIVA

 

PROGRAMACIÓ ESCÈNICA

De dijous 24 de gener a diumenge 27 de gener a l’Antic Teatre. 20 h ESTRENA
I N I C I AT I V A S E X U A L F E M E N I N A
Catalina
El col·lectiu Iniciativa Sexual Femenina neix el 2017 en el centre social au¬togestionat Can Vies de Barcelona amb el
desig d’apropar-se a la dansa contemporània des d’una perspectiva feminista, llibertària i antiacademicista.
***En diàleg entre el Graner, l’Antic Teatre, La Caldera i La Poderosa

Divendres 25 de gener a la nova Sala Maremar – Escola Bàrkeno. 17:30h
MARIONA NAUDIN
VIP. Homenaje a Severiano Naudin
Una peça-conferència que combina dansa, performance i teatre documental: un viatge global a través de la biografia
del picapedrer Severiano Naudin.

Diumenge 27 de gener al Mercat de les Flors. 18 h
MARLENE MONTEIRO FREITAS + CONCERT SORPRESA (PROGRA –
M A C I Ó M E R C AT )
Bacants – Preludi per a una purga
Amb aquesta peça, la ballarina i coreògrafa Marlene Monteiro ha guanyat el Lleó de Plata de la Biennal de Venècia.
El deliri, la irracionalitat, la histèria i la bogeria es barregen en aquesta peça inspirada en les Bacants, d’Eurípides.
*** La funció de diumenge 27 de gener obrirà el festival SÂLMON>

De dijous 31 de gener a diumenge 3 de febrer a l’Antic Teatre. 20 h
E L P O L L O C A M P E R O , C O M I D A S PA R A L L E V A R
Parecer felices
Vivim en un moment on ja no importa ser, el que importa és semblar (…) Al facebook, twitter, instagram sempre som
felices. I després està la vida real… sigui el que sigui allò real.
***En diàleg entre el Graner, l’Antic Teatre, La Caldera i La Poderosa

Dijous 31 de gener i divendres 1 de febrer al Mercat de les Flors. 20 h
A L B E R T O C O R T É S
Masacre en Nebraska
La proposta d’aquest dramaturg i director malagueny consisteix en mirar de construir una peça a partir de tots els
nostres residus acumulats com a espectadors, narrar les escenes com ho fem al bar i recordar-les des d’allò que
vam veure i també des del que altres ens van explicar. L’escenari es converteix en un lloc per pensar aquesta macropeça imaginada.

Dijous 31 de gener al Mercat de les Flors. 22:00h
JEFTA VAN DINTHER
Dark Field Analysis
Aquest coreògraf, que treballa entre Estocolm i Berlín, té com a centre del seu treball un moviment rigorós que
investiga en relació a llum, so i materials. Aquesta peça apel·la a la intensitat d’estar viu i ens posa a nosaltres, els
humans, en relació amb altres formes de vida.

Divendres 1 de febrer al Mercat de les Flors. 21.30 h. ESTRENA
V É R T E B R O
Jura de Bandera
La segona peça del Díptico por la identidad pren com a punt de partida l’Europa del segle XIX, aquella Europa on
apareixen els primers nacionalismes i comencen a instaurar-se les polítiques de normalització dels cossos.

Dissabte 2 de febrer i Diumenge 3 de febrer a L’Auditori. A les 20 h i a les 18 h ESTRENA
E N S E M B L E T O P O G R À F I C I X A V I L L O S E S
Meteora
Ensemble Topogràfic és un col·lectiu que experimenta la interacció entre so i moviment. La tecnologia també fa el
paper d’enllaç entre les parts, ja que una part essencial d’Ensemble Topogràfic és el treball amb la improvisació i les
estructures obertes.
***En diàleg amb L’Auditori

Dissabte 2 i diumenge 3 de febrer al Mercat de les Flors a les 20 h i a les 18:30 h ESTRENA
M A N U E L R O D R Í G U E Z
Body on paper
Projecte format per un fotollibre i un solo escènic, Body on paper es construeix sobre la subtilesa i la fractura, la
fragilitat i la força del vincle que establim amb nosaltres mateixos i amb les coses que ens envolten.

Dissabte 2 a les 20:30 h i diumenge 3 de febrer a les 19 h a la Sala Hiroshima
C H I A R A B E R S A N I
Gentle Unicorn
Jo, Chiara Bersani, de 98 cm d’alçada, em declaro carn, músculs i ossos de l’Unicorn. Sense conèixer el seu cor,
intentaré donar-li el meu alè, els meus ulls. El seu treball parteix d’una recerca teatral contaminada per la dansa contemporània i les arts perfomàtiques.
***En diàleg amb Sala Hiroshima

Dissabte 2 de febrer al Mercat de les Flors. 22:00 h
PA Z R O J O
ECLIPSE: MUNDO
Una aproximació al dispositiu escènic i a la dansa des de l’òptica d’un “pla de percepció destituent”. El terme “destitució” es relaciona amb la posada en crisi, però també amb la possibilitat de contem¬plar el que encara no s’ha
produït.

Diumenge 3 de febrer al Mercat de les Flors. 17:00 h
M A R I A S A L G A D O & F R A N M M C A B E Z A D E V A C A
Jinete Último Reino Frag.3
Una zona d’investigació audiotextual entorn del desig, la repressió, la norma, la revolta subjectiva i l’alegria compartida per les subcultures de la nit.

Divendres 8 de febrer al Mercat de les Flors. 21:00 h
B Á R B A R A B A Ñ U E L O S
Mi padre no era un famoso escritor ruso. Un documental escénico.
Una reflexió sobre la salut mental i el cos (físic, institucional, mental, social, urbà, afectiu, polític, etc.) i com aquests
cossos i aquestes veus ocupen un espai en la nostra societat i de quines maneres ens relacionem amb altres realitats.

Dissabte 9 de febrer al Mercat de les Flors a les 20h. ESTRENA
C A R M E L O S A L A Z A R
Fin del mundo beauty
Fin del mundo beauty és extremadament dansa. Una sèrie de solos “materialíssims”, la política física dels quals és,
al mateix temps, clàssica i moderna.
***En diàleg entre el Graner, l’Antic Teatre, La Caldera i La Poderosa

Dissabte 9 de febrer al Mercat de les Flors. 21h
O R Q U E S T I N A D E P I G M E O S
Ningún lugar
Aquest col·lectiu experimental, dedicat a la intervenció site specific, proposa una performance on els textos i l’obra
de Jonas Mekas es troben amb un grup de teatre amateur format per dones romaneses, un músic colombià que
practica electrocúmbia i noise, vídeos domèstics i piles de ferralla.

Diumenge 10 de Febrer―Graner―de 11:00 h
BIG BOUNCERS
Jungla
Espectacle familiar. Un viatge per un ecosistema on poden aparèixer tot tipus d’éssers, formes, colors i sons.

ART, EDUCACIÓ I
COMUNITAT

El Festival SÂLMON< en diàleg amb Fabra i Coats – Fàbrica de Creació i
amb el comissariat de Maria Acaso presenta un programa específic i innovador d’Art i Educació en relació a les arts vives contemporànies i proposa
diferents activitats obertes al públic i dirigides a diferents comunitats per apropar-nos a les arts vives contemporànies des de diferents espais, coneixements
i pràctiques educatives.
Un programa que travessa la programació del Festival i que proposa diferents
pràctiques de transmissió de coneixement:
PROPOSTES en diàleg amb Fabra i Coats – Fàbrica de Creació

• Programa sobre pedagogia i arts amb Javier Cruz, Fernando Gandasegui i
Maria Acaso

• Laboratori “Covers” per a joves amb Aristeo Mora / Cia.Opcional

• Laboratori i trobada entre La Agencia i Makea Tu Vida

• Stalkers [dispositiu per a joves curador-es] amb Neto Machado i Jorge Alencar
i en diàleg amb Sismògraf Olot, Festival TNT de Terrassa i FiraTàrrega.

• “Contaminacions”, trobada d’instituts en el marc del projecte EN RESiDÈNCiA

• Bacanal SÂLMON< Tot un dia de programació gratuïta i oberta al
públic per experimentar plegades diferents pràctiques de transmissió de coneixement.

Del 12 de gener al 16 de març (5 sessions i participació al Festival)
J A V I E R C R U Z , F E R N A N D O G A N D A S E G U I I M A R I A A C A S O
Bar Yola
Un programa sobre pedagogia i arts en viu vinculat al festival, adreçat a professorat de Secundària,Batxillerat i
mediadors a càrrec de Javier cruz, Fernando Gandasegui i Maria Acaso.

Del 22 al 26 de gener a Fabra i Coats – Fàbrica de Creació
LA AGENCIA
Escuela De Garage Vol. gesticos decoloniales.
Un espai d’improvisació, escolta i assaig sobre el concepte de gest, com a continuació d’una investigació
sobre estudis i pràctiques descolonials. Què és un gest descolonial?

Del 22 al 26 de gener a Fabra i Coats – Fàbrica de Creació
A R I S T E O M O R A / C I A . O P C I O N A L
Covers
Laboratori d’experimentació amb joves de 15 a 25 anys
Covers és un projecte d’investigació artística i apropiació de diferents referències musicals, cinematogràfiques
o televisives que atemptem contra els materials que constitueixen la nos- tra educació emocional per fer-hi
aparèixer altres narratives o dinàmiques per a les nostres vides.
***En diàleg amb Ràdio Fabra

Durant el Festival
S t a l k e r s [ d i s p o s i t i u p e r a j o v e s c u r a d o r – e s ]
Amb l’acompanyament dels artistes Neto Machado i Jorge Alencar
Dues persones entre 18 i 25 anys de cadascun del municipis participants tindran l’oportu- nitat de viure els
festivals des de dins d’un dispositiu pensat perquè els i les joves interes- sades per la curadoria de les arts
vives puguin conèixer de primera mà aquesta pràctica en profunditat, assistint a festivals i esdeveniments
artístics acompanyades de creadors i creadores, gestors i gestores culturals i altres agents del sector.
***En diàleg amb Festival Sismògraf, FiraTàrrega i Festival TNT

Dimecres 6 de febrer de 9h a 14h a Fabra i Coats – Fàbrica de Creació
T R O B A D A “ E N R E S i D È N C i A ”
IES Barri Besòs, IES Josep Comas i Solà, IES Paul Claris i IES Príncep de Girona.
Aquesta trobada forma part dels processos de contaminació que EN RESiDÈNCiA realitza durant els mesos
de gener i febrer, on els protagonistes del projecte posen en comú l’estat dels processos de creació. El motor d’aquesta trobada és generar contaminacions artísti- ques, posant als alumnes com a protagonistes de la
jornada.

Dissabte 26 d’11h a 19h Fabra i Coats – Fàbrica de Creació
BACANAL SÂLMON<
Per segon any torna la BACANAL SÂLMON<, en aquesta ocasió vinculada a la programació d’Art, Educació i
Participació del Festival. Al llarg de tot el dissabte 26 de gener compartirem propostes i podrem participar en
laboratoris i pràctiques de transmissió de coneixement artístic creades per Martí Sales, Marc Sempere Moya,
María Acaso, Aristeo Mora, Oscar Bueno, Macarena Recuerda, Javier Cruz i Fernando Gandasegui, La Agencia, Orquestina de Pigmeos, Guy Sherwing i Lynn Loo.

PROCESSOS I PRÀCTIQUES ARTÍSTIQUES

El SÂLMON<, en diàleg amb estructures de la ciutat que programen i acompanyen habitualment propostes d’arts
vives contemporànies, ha creat un programa específic d’obertura de processos d’algunes propostes que es veuran
properament a la ciutat i que es presentaran en el Sâlmon< encara en procés de creació. Per a l’ocasió s’han buscat
contextos còmodes i diferencials que trenquen la lògica de presentació i estrena i el binomi artista i espectador.
EN DIÀLEG ENTRE GRANER, MERCAT DE LES FLORS, LA CALDERA, LA PODEROSA I L’ANTIC TEATRE

Dissabte 2 de febrer a La Caldera
JORGE DUTOR, CRIS BLANCO I GUILLEM MONT DE PALOL
Lo Mínimo (treball en procés)
Els tres creadors es reuneixen per crear una peça per a tots els públics a partir de diferents capes d’artifici, realitat o ficció, mentre juguen amb l’expectació, l’expectativa i l’espectacultaritat.

Dissabte 2 de febrer a La Caldera
MÒNICA MUNTANER I ROSA MUÑOZ
Quatre octaves i mitja (treball en procés)
En aquesta trobada La Rosa i la Mònica volen compartir l’ última etapa del procés de la peça escènica
Quatre octaves i mitja, el NO CONCERT un concepte de show que apunta el que sembla serà un concert, però que mai arriba a concretar-se.

Dissabte 2 de febrer a La Caldera
JAVIER GUERRERO
Lord M-27 (treball en procés)
Després de guanyar el Premi Institut del Teatre, Javier Guerrero ens presenta aquesta peça, que és com
una col·lecció de fotos trobades en un mercat de vell; petites instantànies de per-sonatges que han viscut
a la mateixa ciutat i mai s’han arribat a conèixer – personatges absents dels quals només intuïm una dislocació, o un rastre indesxifrable.

Dijous 7 de febrer a La Caldera
LOS DETECTIVES ( Mariona Naudin, Maria García Vera, Marina Colomina, Laia Cabrera)
Las cosas se rompen, la gente se muere. (pieza en proceso)
El col·lectiu Los Detectives es troba en procés de creació d’una peça que es planteja les següents preguntes: què és l’experiència visionària i com es podria traduir en el nostre món contemporani? Per què
l’inici de la modernitat i del sistema capitalista significa el confinament de la dona a l’àmbit domèstic?

Dijous 7 de febrer a La Caldera
VERÓNICA NAVAS
La Ciudad (work in progress)

Dijous 7 de febrer a La Caldera de 18h a 20h
La Ciudad és una peça en procés d’autoria escènica que reuneix nou espectadors/es i a una performer asseguts/
des al voltant d’una superfície que es podria reconèixer com una taula, però que aviat es converteix en una pantalla

Divendres 8 de febrer al MACBA a les 18h
PABLO ESBERT & FEDERICO VLADIMIR
Hydra (en procés)
Hydra és un exercici coral per a espais no teatrals que explora com l’expressió individual és al mateix temps productora i produïda dins d’un grup Procés de llarg recorregut

ORQUESTINA DE PIGMEOS
Brilliant Corners
Brilliant Corners és una exploració sobre el muntatge de cinema sense pel·lícula sota la influencia de Thelonious
Monk. Un procés de llarg recorregut d’Orquestina de Pigmeos (en aquesta ocasió formada per Nilo Gallego, Chus
Domínguez i Silvia Zayas).

ARTEFACTES ESCÈNICS

Diumenge 10 de febrer al Mercat de les Flors de 13:30h a 17h
MARC SEMPERE MOYAI LIPI HERNÁNDEZ
Cuerpo Cosmos
Partint de rituals trance (Sufi, Gnawa, Afrocolombia…), els dos creadors els apropen a la nostra tradició
més sincera i profunda: Paquito el Chocolatero, la rave i la paella.

Diumenge 27 de gener de 11h a 17h MNAC i Mercat de les Flors
AZKONA & TOLOZA
OLLA COMÚN | Quieñe cuchral mu! Afum hial aiñ
Olla común és un viatge dels d’abans, dels que es planificaven sense recórrer a la Lonely Pla- net o a
la guiamundialdeviajespunto.com. Un viatge d’aquells on et passaves mesos, potser anys, llegint tot el
que trobaves sobre el teu futur destí mentre feies preguntes sense parar a aquells que alguna vegada
n’havien trepitjat el territori.

Divendres 25 de gener 19.30 al CaixaForum Barcelona
Trobades + Festival SÂLMON< amb RODRIGO CUEVAS
Conferència performativa
L’irreverent creador gallec ha preparat una conferència performativa per parlar-nos dels seus referents i
les seves influències. Ha demanat un micro ,una pantalla i prou espai per caminar amb les madreñas.

Dimecres 30 de gener i dimecres 6 de febrer a les 19h al MACBA
Conferències d’ESTHER MAYOKO i LALA DEHEIZELIN
Dues dones que combinen teoria i praxis en la seva reflexió i activisme ens faran qüestionar-nos el
nostre propi context.

De dijous 7 de febrer a diumenge 10 de febrer al Graner
L A B O R AT O R I F L U X O N O M I A I E C O N O M I A 4 D
AMB LALA DEHEIZELIN
La Fluxonomia 4D treballa observant i comprenent els fluxos i adonant-se que és inútil disposar de
recursos ambientals o financers si no hi ha coneixements i persones per treballar-hi.
+ EXPANDIDA…
• Cicle de Guy Sherwin en col·laboració abm el Zumzeig Cinecooperatiu
• Transmissió de coneixement entre Makea Tu Vida i La Agencia de Colòmbia
• Una mirada sobre el festival a càrrec de Mireia Mora
• Transmissió de coneixement entre Bea Fernández i Cecilia Vallejo
• Programes de ràdio monogràfics sobre el festival amb Ràdio Nikosia i Bárbara Bañuelos
• Workshop amb Semolina Tomic
• Trobada amb Paz Rojo
• Programa visitant (+ de 40 programadors inscrits)
• Trobada d’artistes nascuts al 90 (FF90)

Aquesta 7a edició s’expandeix per diferents universos i espais de la ciutat per representar una cartografia de l’ecosistema cultural de Barcelona.
L’Ajuntament de Barcelona, amb l’impuls del Graner, el Mercat de les Flors i Fabra i
Coats – Fàbrica de Creació, ha trobat la complicitat de L’Antic Teatre, La Caldera, La
Poderosa i la Fundació Joan Miró en aquesta voluntat de crear una xarxa de diàleg
per construir, cada vegada més en relació, un festival d’arts vives contemporànies de
la ciutat.

Altres espais com ara L’Auditori, CaixaFòrum, MACBA, Sala Hiroshima, MNAC i
Zumzeig també acullen propostes del festival, dedicant un temps mutu per crear un
diàleg, recolzar propostes d’autor i, entre totes, configurar un Festival SÂLMON< més obert i col·lectiu. ESPAIS > GRANER
> MERCAT DE LES FLORS
> FABRA I COATS
> ANTIC TEATRE
> LA CALDERA
> LA PODEROSA
> FUNDACIÓ JOAN MIRÓ
> L’AUDITORI
> CAIXA FORUM
> MACBA
> HIROSHIMA
> MNAC
> ZUMZEIG
> ESCOLA BÀRKENO

LA IMATGE DEL FESTIVAL és obra de l’artista FITO CONESA
Fruit de la col·laboració entre la Fundació Joan Miró i el SÂLMON< es va decidir encarregar-li la imatge
del festival a l’artista Fito Conesa, que recentment a exposat a l’Espai 13 de la Fundació Joan Miró la
peça “El nostre camí queda”, dins el cicle d’exposicions “Un monstre que diu la veritat”, comissariat per
Pilar Cruz