Ocaña Barcelona‎Vermutillo i Rumba amb Arrels de Gracia, els dissabtes