‘Aria di PRIMAVERA’ – Del 7 al 23 d’abril

‘Aria di PRIMAVERA’ – Del 7 al 23 d’abril
 
 
 

 

 
 

    

   
Invitació per a 
Aria di PRIMAVERANo pots veure el correu? Clica aquí

 
Tres dones italianes, Lucrezia Lante della Rovere, Drusilla Foer i Leontina en seran les protagonistes amb les seves veus i històries personals.També tindrà lloc una vetllada poètica on s’homenatjarà la veu forta i vibrant d’Alda Merini, una de les poetesses italianes més reconegudes.

d6fdecea-e848-48f7-8265-48c65d7d6aed 

 
 
 Io sono Misia amb Lucrezia Lante della Rovere 
7 i 8 d’abril a les 20.30h i 9 d’abril a les 18h
 
Espectacle inspirat en les memòries de Misia Sert, amb confidències, memòries, missatges, cartes de Proust, Stravinsky, Diaghilev, Nijinsky, Debussy, Tolouse Lautrec, Picasso, Ravel o Cocteau.

Misia Sert, dona del pintor català Josep Maria Sert i inspiradora de diferents artistes, va ser sense dubte una de les grans personalitats del món de l’art el segle passat. Va ser l’autèntica musa de París.

Liberamente ispirato dalle memorie di Misia Sert, dalle confidenze, ricordi, messaggi, lettere, di Proust, Stravinsky, Diaghilev, Nijinsky, Debussy, Tolouse Lautrec, Picasso, Ravel, Cocteau.

Misia Sert, moglie del pittore catalano Josep Maria Sert e fonte d’ispirazione per molti artisti, è stata senza nessun dubbio una delle grandi personalità del mondo dell’arte del secolo scorso, l’autentica musa di Parigi.

 
 Eleganzissima amb Drusilla Foer 
19 i 20 d’abril a les 20.30h i 22 d’abril a les 18h
Un recital amb humor agut i melancolia punyent,  en què Drusila Foer, musa de grans fotògrafs i estilistes, ens explica anècdotes i records intensos de la seva vida extraordinària, viscuda entre la Toscana, Cuba, els Estats Units i Europa; un camí ple de situacions i amistats fora del comú. Amb músiques de David Bowie, Amy Winehouse, Jacques Brel i Giorgio Gaber, entre d’altres.
Un recital con umorismo tagliente ed una struggente malinconia, in cui Drusilla Foer, musa di grandi fotografi e stilisti, racconta aneddoti e vividi ricordi della sua vita straordinaria vissuta tra la Toscana, Cuba, gli Stati Uniti e l’Europa, un percorso pieno di situazioni e amicizie insolite. Con musiche di David Bowie, Amy Winehouse, Jacques Brel e Giorgio Gaber, tra tanti altri.
 
 Romantica amb Leontina 
21 d’abril a les 20.30 h, 22 d’abril a les 21h i 23 d’abril a les 18h
Espectacle musical, amb cançons en català, castellà i italià, que ens convida a viatjar  a la memòria dels anys 30 i 40 i els seus grans èxits musicals, que han marcat una història. Una explosió del passat, encara vigent avui, que acompanya  l’espectador en un recorregut musical únic i imaginari.
Spettacolo musicale, con canzoni in catalano, castigliano e italiano, che ci invita a viaggiare nella memoria degli anni 30 e 40 con i grandi successi musicali che hanno segnato una storia. Un’esplosione del passato, ancora attuale, che accompagna lo spettatore in un viaggio musicale unico e fantastico.
 
 Vetllada poètica: Alda Merini‘L’altra voce’ 
Direcció: Moreno Bernardi
Amb la col·laboració de Sira Hernández18 d’abril a les 20.30 h **Col·loqui Post-Funció (després de la representació): Amb Giulio Baffi, Moreno Bernardi i l’equip artístic del muntatge.
L’altra voce és un diàleg entre veus quan el discurs n’és un, amb la temptativa  que sigui una ànima, fràgil i forta, viva i en deliri, enfadada i santa, que es desplaça en l’espai acollint l’espectador com si es trobés en un somni, en un got de Pandora destapat,  no tenint més remei que deixar-se acompanyar pel ritme poètic i per la força de les paraules i de la música.
L’altra voce è un dialogo tra voci quando il discorso è uno solo, cercando che sia un’anima, fragile e forte, viva e delirante, arrabbiata e santa, che si sposta nello spazio, accogliendo lo spettatore come se in un sogno, o in un vaso di Pandora scoperto, si trovasse, non potendo fare altro che lasciarsi accompagnare dal ritmo poetico e dalla forza delle parole e della musica.