El 14 de novembre a les 19.30 h, inauguració de FAQ: Zona de preguntes freqüents (Fumdació Antoni Tàpies)

faq11

Inauguració:

14 de novembre, a les 19.30 h | Fundació Antoni Tàpies.

Quin és el paper actual de les institucions dedicades al coneixement, la reflexió i la producció al voltant de la pràctica artística? Cóm repensar i restablir les relacions entre institucions, comissaris/es, artistes, investigadores/s, públics i altres col·laboradors/es? Com participar des de les pràctiques artístiques en l’espai on es debat la re-articulació del fet social, el fet polític o el fet econòmic? Com comunicar els processos i les investigacions? Com combinar estratègies a curt i a llarg termini? Com posar en comú els dubtes i les pràctiques? Com acollir les preguntes i les respostes d’altres? Com donar cabuda i posar al centre els qüestionaments? Com articular diferents maneres de fer? Quin sentit té un projecte en col·laboració? Per què treballem junts/es? Com activar la complementarietat, la solidaritat? Com s’articulen la producció, la investigació, l’exposició, el debat? Com i quan es necessiten espais d’exposicions, escenes, tallers?

Amb FAQ: Zona de preguntes freqüents s’obre una àrea de debat actiu entre diferents agents que es troben en una convivència espacio-temporal determinada. Es tracta d’un espai d’emergència, que és fruit de la convergència d’iniciatives de perfil diferent que tenen el seu radi d’acció a Barcelona. L’obertura d’aquesta zona suposa una suspensió dels límits de cada agent, establint, així, un qüestionament de les maneres de fer i una possibilitat d’experimentació des d’una pràctica compartida. Es compta amb dues sales d’exposició, diferents formats de presentació i tres mesos en els quals el punt de partida dels processos seran les preguntes que sorgeixin i que vertebrin el quefer dels diversos agents reunits.

A FAQ: Zona de preguntes freqüents s’hi desenvolupa un punt de confluència entre la Fundació Antoni Tàpies, Idensitat, la Sala d’Art Jove i Hangar, des del qual s’obre un marc de diàleg mitjançant un programa d’exposicions, intervencions a l’espai públic, activitats, debats i altres dispositius des dels quals convergeixen pràctiques de nombroses/os artistes, teòrics, gestors culturals i activistes.

Durant el període del projecte es desenvoluparan tres cicles:

Fuga: variacions sobre una exposició. Del 15 de novembre al 13 de desembre
FACTOTUM. Del 18 de desembre al 9 de febrer
DISPOSTIVOS POST. Del 17 al 25 de gener