El mercat de Sant Antoni inicia la recta final d’obres

Mercat-St-Antoni-3El mercat de Sant Antoni inicia la recta final d’obres

Les obres de remodelació del mercat de Sant Antoni encaren la seva recta final. L’Institut Municipal de Mercats de Barcelona ha adjudicat l’execució de les obres de les dues següents fases del projecte de remodelació del mercat, les quals representen una inversió global de 22,9 milions d’euros i tindran una durada de 22 mesos des del seu inici previst a finals de 2015. Els treballs d’aquestes dues fases es desenvoluparan paral·lelament.

L’obra adjudicada a l’empresa UTE COPCISA-SCRINSER-SACYR preveu l’acabament de les obres de restauració de l’edifici del mercat. Mentre es continua treballant en la restauració dels elements exteriors de la façana de l’històric edifici del mercat, s’hi sumaran noves obres amb les quals es pretén construir l’estructura i els elements comuns de les parades, tant del mercat de fresc com dels Encants (espais divisoris, les escomeses de serveis, desguassos, paviments, il·luminació, entre d’altres aspectes). Són els treballs previs per a la instal·lació, per part dels comerciants, de les parades definitives, i de tots els serveis que precisa el mercat en el seu conjunt.

A les plantes soterrani, es faran els acabats de tots els espais: revestiments, pintura, mobiliari, paviments, i en general tots els treballs necessaris perquè s’hi puguin instal·lar, per exemple, els ascensors o les escales mecàniques que comunicaran les diferents plantes i en diversos punts del mercat, com ara als accessos pels xamfrans o els repartits al llarg de les quatre naus.

Arqueologia, instal·lacions, serveis i espais comercials conviuran al subsòl

En el primer soterrani, es restaurarà i s’adequarà l’espai del fossat de les muralles d’acord amb les indicacions dels serveis d’arqueologia. També es delimitaran les àrees previstes per a la zona museística del jaciment romà i se les dotarà de les instal·lacions per al seu accés i visita. És en aquesta planta (P -1) on hi ha els espais destinats als nous operadors comercials.

A les plantes d’aparcament (P -2 i P -4) finalitzaran les obres d’aquest espai que gestionarà BSM mitjançant un conveni amb l’Institut Municipal de Mercats. A la planta de càrrega i descàrrega (P -3), on també hi haurà l’àrea de tractament de residus i magatzems del mercat, s’enllestiran les obres d’adequació i de les instal·lacions comuns.

L’obra adjudicada a la UTE ELECNOR-ALAINSA complementa l’anterior i inclou totes les instal·lacions per al funcionament tant del mercat com de l’espai comercial a la primera planta soterrada (P -1), dels magatzems de la tercera planta (P -3), l’aparcament (P -2 i P -4), i les zones d’exterior, entre les quals: climatització, producció d’aigua calenta per a ús sanitari amb l’aprofitament de l’energia geotèrmica, subministrament d’aigua i desguassos, i mesures contra incendi i de seguretat. També es treballarà en el condicionament d’altres instal·lacions com les de gestió de l’aparcament.

Una obra on s’han pogut solapar diferents fases alhora

Les dues fases anterior del projecte de remodelació continuen al mateix temps, tant les que abastaven la rehabilitació i la consolidació de l’estructura original del mercat –amb l’espectacular reconstrucció de la coberta de teula de ceràmica vidriada i polícroma-, com que les s’estan fent sota rasant.

Una de les accions més destacades ha estat l’estintolament i la protecció de les restes arqueològiques, tant les del tram del camí romà com de les restes de la contraescarpa, amb la col·locació d’una pantalla de contenció del baluard a la primera planta subterrània. Aquests treballs han permès assegurar les restes arqueològiques mentre s’ha continuat treballant en l’excavació.

El projecte de remodelació i modernització el Mercat de Sant Antoni, va ser atorgat en concurs públic al Taller d’Arquitectes Ravetllat-Ribas el 19 de desembre de 2007. El projecte pretén potenciar les peculiars característiques de l’edifici existent, tot reordenant la seva distribució, dotant-lo de noves instal·lacions logístiques, serveis, i d’una configuració comercial que ampliarà les actuals. Amb la reforma s’arribarà a 40.000 m2 edificats i 11.500 m2 de superfície comercial. A més, els veïns recuperaran els patis interiors del mercat com a places públiques.