Es convoquen audicions obertes per a formar la companyia que estrenarà la nova producció en català del musical RENT a Barcelona, dirigit per Daniel Anglès (del 25 de juny al 5 de juny a tot Catalunya

ES CONVOQUEN AUDICIONS

25 de juny al 5 de juliol a tot Catalunya

236C5A6C7-A34F-9F0E-754C57A959C126CC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es convoquen audicions obertes per a formar la companyia que estrenarà la nova producció en català del musical RENT a Barcelona, dirigit per Daniel Anglès.

Es busquen els 17 intèrprets que integraran la companyia, nois i noies entre 18 i 30 anys: actors I actrius amb un alt nivell de cant modern (pop/rock) i nocions de dansa.

En aquesta primera fase d’audició, els candidats han d’escollir dos fragments del musical per cantar davant de l’equip creatiu. Per tal de trobar nous talents i gent jove, no hi haurà selecció per curriculum: tothom qui ho vulgui podrà audicionar.

Les audicions es realitzaran a l’escola AULES de Barcelona els dies 25, 26, 27 i 28 de juny. I, com a novetat, tot l’equip es desplaçarà a les tres capitals de provincial per aconseguir veure el maxim de gent possible i buscar el talent en tots els racons del pais. Per aquest motiu, hi haurà audicions de RENT a Lleida (Teatre de l’Escorxador) el dia 3 de juliol, a Girona (Aula de Música Coma Cros-Salt) el 4 de juliol i a Tarragona (Teatre El Magatzem)el dia 5 de juliol.

Tot el material i la informació per audicionar està disponible a www.rent-elmusical.com

Aquesta producció neix d’un equip artistic format per Daniel Anglès, Víctor Arbelo, Nil Bofill, Susanna Domènech, Jordi Taixés i Miquel Tejada. A la pàgina web del musical hi ha el compte enrera en minuts que falten per al 20è aniversari de l’estrena del musical a Nova York: 26 de gener de 2016. Efemèride que se celebrarà a Barcelona amb aquesta nova versió de l’espectacle de Jonathan Larson que va marcar una generació sencera. L’èxit de a producció original a Barcelona la temporada 1999/2000 ha contribuït a la gran expectativa que aquesta nova producció ha generat.

AUDICIONS OBERTES

Barcelona: 25, 26, 27 i 28 de JUNY (escola AULES) – inscripcions: barcelona@rent-elmusical.com

Lleida: 3 de JULIOL (Teatre L’Escorxador) – inscripcions: lleida@rent-elmusical.com

Girona: 4 de JULIOL (Aula de Música Coma Cros – Salt) – inscripcions: girona@rent-elmusical.com

Tarragona: 5 de JULIOL (Teatre El Magatzem) – inscripcions: tarragona@rent-elmusical.com

 

 

 

 

 

SE CONVOCAN AUDICIONES

25 de junio al 5 de julio en toda Catalunya

Se convocan audiciones abiertas para formar la compañía que estrenará la nueva producción en catalán del musical RENT en Barcelona, dirigido por Daniel Anglès.

Se buscan los 17 intérpretes que integrarán la compañía, chicos y chicas entre 18 y 30 años: actores Y actrices con un alto nivel de canto moderno (pop/rock) y nociones de danza.

En esta primera fase de audición, los candidatos tienen que escoger dos fragmentos del musical para cantar ante el equipo creativo. Para encontrar nuevos talentos y gente joven, no habrá selección por curriculum: todo el mundo quien lo quiera podrá presentarse a la audición.

Las audiciones se realizarán en la escuela AULES de Barcelona los días 25, 26, 27 y 28 de junio. Y, como novedad, todo el equipo se desplazará a las tres capitales de provincia para conseguir ver el mayor número de gente posible y buscar el talento en todos los rincones del Catalunya. Por este motivo, habrá audiciones de RENT en Lleida (Teatro del Matadero) el día 3 de julio, en Girona (Aula de Música Coma Cros-Salt) el 4 de julio y en Tarragona (Teatro El Magatzem) el día 5 de julio.

Todo el material y la información para las audiciones está disponible en la web: www.rent-elmusical.com

Esta producción nace de un equipo artístico formado por Daniel Anglès, Víctor Arbelo, Nilo Bofill, Susanna Domènech, Jordi Taixés y Miquel Tejada. En la página web del musical un reloj señala la cuenta atrás en minutos para al 20 aniversario del estreno del musical en Nueva York: 26 de enero de 2016. Efeméride que se celebrará en Barcelona con esta nueva versión del espectáculo de Jonathan Larson que marcó a toda una generación. El éxito de a producción original en Barcelona la temporada 1999/2000 ha contribuido a generar una gran expectativa con esta nueva producción.

AUDICIONES ABIERTAS

Barcelona: 25, 26, 27 y 28 de JUNIO (escuela AULES) – inscripciones: barcelona@rent-elmusical.com

Lleida: 3 de JULIO (Teatro El Matadero) – inscripciones: lleida@rent-elmusical.com

Girona: 4 de JULIO (Aula de Música Coma Cros – Salt) – inscripciones: girona@rent-elmusical.com

Tarragona: 5 de JULIO (Teatro El Almacén) – inscripciones: tarragona@rent-elmusical.com