Es presenta el llibre ‘El Park Güell i els seus orígens, 1894-1926’ de Mireia Freixa i Mar Leniz. Dissabte 14, 12h. Park Güell

EL PARK GÜELL I ELS SEUS ORÍGENS,
1894-1926


DISSABTE 14 DESEMBRE, 12H
PARK GÜELL
Es presenta el llibre El Park Güell i els seus orígens, 1894-1926 de Mireia Freixa i Mar Leniz
Presentació del llibre El Park Güell i els seus orígens, 1894-1926, editat pel Museu d’Història
de BarcelonaInstitut de Cultura de BarcelonaAjuntament de Barcelona, amb la col·laboració
de Park Güell i el suport de B:SM.Hi intervindran Mireia Freixa i Mar Leniz, autores del llibre, i 
Joan Roca, director del MUHBA.Després dels parlaments es farà un recorregut comentat per
diferents punts del parc acompanyats per les autores i l’Orquestrina Synerenca que interpretarà
peces coetànies a la construcció del Park i cançons tradicionals.

Aquest llibre proposa una mirada nova sobre el Park Güell, el lloc on Antoni Gaudí va expandir
més el seu ventall creatiu, sense divisòries entre les arts, ni entre les arts i la natura, per fer
d’urbanista.

Mireia Freixa i Mar Leniz ens endinsen, a través d’un text i unes imatges i plànols fascinants, en la
Barcelona de principis del segle xx, on trobem una ciutat en ple creixement, creativa i, alhora,
amb grans desigualtats socials. Les autores fan un seguiment detallat de la construcció del projecte
d’Eusebi Güell i Antoni Gaudí a la Muntanya Pelada. Aborden la finca des del punt de vista registral
i administratiu, repassen els patrons d’urbanització del Park i mostren el procés que va portar del
projecte residencial inicial a un espai estretament vinculat a la vida de Güell i Gaudí, talment el
príncep i el seu arquitecte, i a convertir-se, finalment, en un parc públic.

L’obra és fruit de l’acurada recerca de les fonts originals impulsada des del MUHBA (Museu d’Història de Barcelona) i no tracta el Park Güell d’una manera singular i aïllada, sinó com una part
substancial del teixit urbà de Barcelona.
El Park Güell i els seus orígens, 1894-1926

Dissabte 14 desembre
12h


Entrada gratuïta
Es recomana reserva prèvia.INFORMACIÓ:
informaciomuhba@bcn.cat 
93 256 21 22