Hangar és un centre obert per a la recerca i la producció artística que dóna suport a creadors i artistes

Hangar és un centre obert per a la recerca i la producció artística que dóna suport a creadors i artistes.

Que

 

 

 

 

 

 

 

La missió d’Hangar és recolzar als creadors en totes les fases del procés de producció de les arts visuals, i contribuir a la millor consecució de cadascun dels seus projecte. Per a això, tot els nostres serveis es concentren a facilitar l’accés dels artistes als recursos materials i tècnics necessaris, i a aportar un context d’experimentació i de lliure transferència de coneixement.

El centre ofereix un context i uns serveis que possibiliten la recerca i el desenvolupament de les produccions artístiques de forma parcial o integral, i acompanya els seus resultats mitjançant la seva inclusió en diverses xarxes i plataformes o la detecció de les possibilitats de l’ancoratge dels projectes en altres sectors.

Hangar té la seu en el complexe de Can Ricart, un entorn industrial al barri de Poblenou de Barcelona i en un edifici cedit en el seu ús per l’Ajuntament de Barcelona. L’arquitectura data de mitjans del segle XIX i va ser concebuda per a l’indústria tèxtil. Diferents empreses es van succeir en l’edifici que ocupa Hangar fins el tancament de les activitats industrials de la nau el 1991.

Actualment, i després de l’ampliació del centre a les naus adiacents, els edificis destinats a Hangar ocupen una superficie conjunta de 2.600 m2 i es distribueixen en:

.- Un primer edifici, origen de tot el centre, d’ una superficie total de 1800 m2, distribuïts en dos nivells d’una sola planta. L’espai dóna cabuda a 15 tallers individuals per a artistes; un espai polivalent de tallers ; dues sales polivalents i els espais dels col.lectius dels projectes residents; un aula; un taller de fusteria.

.- Una segona nau, la Ricsson, destinat esencialment a plató polivalent que compta amb espai de plató de prop de 150 m2, camerinos, sala de producció i cabines de control d’escena.

.- Un tercer bloc, conegut com Microfugues, que conté els laboratoris de vídeo, imatge, programari, interactius; l’espai de co-working; les oficines d’Hangar.

.- Una residència de 4 habitacions.

A més a més, Hangar ofereix serveis de lloguer d’equipament, assistència tècnica, assessorament i acompanyament a la producció. Hangar també desenvolupa projectes de recerca artística i un programa d’ activitats propi, que inclou, entre altres, presentacions, tallers i altres activitats formatives per a artistes.

Hangar està subvencionat principalment per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, i compta amb la col·laboració específica de l’AECID en el seu programa de beques, la Fundació Banc de Sabadell per a les activitats dels seus artistes residents, i el Ministeri de Cultura, la Diputació de Barcelona i la Comissió Europea per al desenvolupament de projectes específics.

La gestió corre a càrrec de la Fundació privada AAVC i la direcció artística la porta a terme una comissió de programes que es renova cada dos anys.

El seu model de gestió i la seva filosofia de servei públic, enfocada a la producció i a la recerca, fa d’Hangar un espai especialitzat en el suport als creadors.

Més información https://hangar.org