How To Do Things With Documents (del 12 de novembre al 4 de desembre 2015) Fundació Antoni Tàpies

7_how_to_poster copia-755942

 

 

 

 

 

 

 

How To Do Things With Documents

Del 12 de novembre al 4 de desembre 2015
Fundació Antoni Tàpies

Exposició | Projecte Creative Europe

Inauguració: dimecres 11 de novembre de 2015, a les 19.00 h.

How To Do Things With Documents (Com fer coses amb documents)

Què se’n pot aprendre de la mediació en museus? En quina mesura la crítica institucional i la investigació en comissariat són capaces de generar no sols obres d’art sinó també alternatives? En quina mesura l’arxiu és un espai hàbil per a l’assaig d’altres polítiques per a la cultura i per a l’art?

Roger Bernat, Lúa Coderch, Experimentem amb l’ART, LaFundició, Objetologies i Pep Vidal són els intèrprets que la Fundació ha convidat per realitzar prospeccions a l’Arxiu. Al llarg de l’any 2015 han realitzat aproximacions als registres de la mediació des de diferents perspectives i mètodes d’anàlisi que ha comportat noves col·laboracions amb organitzacions i agents d’entorns socioculturals diversos.

How To Do Things With Documents (Com fer coses amb documents) no és una exposició d’arxiu corrent, sinó que és una exposició feta a l’arxiu de la Fundació, una intervenció perpetrada al cor mateix de la institució. La mostra forma part del projecte europeu Performing the Museum, que té com a objectiu principal reflexionar al voltant del concepte de museu a partir del patrimoni (col?lecció d’obres d’art, biblioteca i arxiu) de les institucions participants.

How To Do Things With Documents és la primera part de Performing the Museum, un projecte europeu en col·laboració entre amb MSU, Muzej Suvremene Umjetnosti Zagreb (Zagreb), KGLU, Koroška galerija likovnih umetnosti (Slovenj Gradec) i MSUV, Mzej Savremente Umetnosti Vojvodine (Novi Sad). El projecte té el suport del programa Creative Europe.

Més informació