L’Acadèmia Catalana de la Música dona a conèixer els Premis Alícia, uns nous guardons anuals que premiaran l’excel·lència i els valors artístics, culturals i socials de la música catalana (21 de juny)

L’Acadèmia Catalana de la Música dona a conèixer els Premis Alícia, uns nous guardons anuals que premiaran l’excel·lència i els valors artístics, culturals i socials de la música catalana 
Els guardons s’entregaran anualment en una gala que se celebrarà al voltant del Dia Mundial de la Música (21 de juny). La data de la celebració dels primers Premis Alícia es donarà a conèixer més endavant.

Els reconeixements estaran conformats per 15 categories entre les quals destaquen «La Trajectòria», «La Innovació» o la distinció de projectes socials i projectes educatius fonamentats en la música. 

L’objectiu d’aquests primers premis és promocionar la música produïda a Catalunya i ressaltar aquells projectes o propostes que es destaquin per la seva excel·lència i fomentin els valors artístics, culturals i socials de la música.

b964fe24-a82c-4ffd-b6e9-8363d42e8942
Els Premis Alícia seran els guardons anuals que  projectin i promocionin de manera transversal els valors artístics, culturals i socials de la música que l’Acadèmia assumeix com a propis.

L’objectiu dels Premis Alícia és guardonar aquells projectes i/o iniciatives singulars que tinguinl’excel·lència com a element vertebrador i una certa atemporalitat que els posicioni al marge de les dinàmiques del mercat i/o negoci.

Amb aquests guardons, l’Acadèmia vol promocionar la música produïda a Catalunya, sense distinció de gèneres o estils,  com un ecosistema que fomenta la creativitat, l’educació d’un públic excel·lent i la felicitat dels ciutadans.
PER QUÈ ALÍCIA?

Per una banda, des de l’Acadèmia, volem compartir amb el conjunt de la societat una reflexió sobre la necessitat de feminitzar el sector cultural i treballar sense prejudicis de gènere ni concepcions patriarcals.

D’altra banda, “Alícia” ens condueix cap aquell imaginari ple de creativitat i fantasia, alhora  surrealista, crític i intel·ligent que conforma l’obra d’Alícia al país de les meravelles i que connecta amb la voluntat de l’Acadèmia de subratllar el poder evocador, creatiu, artístic i social de les arts musicals.

Finalment, Alícia és el nom d’una de les intèrprets catalanes més universalsAlícia de Larrocha. D’aquesta manera retem  homenatge a la seva persona i a la seva carrera artística.

CATEGORIES

 • La Trajectòria. Reconeixerà la trajectòria musical o professional d’una persona, projecte o entitat.
 • L’Autoria o Composició. Reconeixerà l’autoria o composició d’una obra musical de qualsevol estil o gènere.
 • La  Interpretació. Reconeixerà l’expressivitat, l’emoció o el sentiment d’una interpretació o creació musical individual o col·lectiva.
 • La Innovació. Reconeixerà la innovació en l’activitat musical d’una persona o projecte.
 • El Talent Emergent. Reconeixerà aquell artista o formació musical revelació.
 • El Projecte Social. Reconeixerà aquelles persones o entitats per la seva tasca en l’àmbit de la música comunitària i el desenvolupament del vessant social de la música.
 • El Projecte Educatiu. Reconeixerà el projecte educatiu d’aquelles persones, entitats  o projectes en l’àmbit de la pedagogia, la formació o l’educació musical.
 • La Interdisciplinarietat. Reconeixerà la interdisciplinarietat d’un artista o projecte.
 • La Internacionalització. Reconeixerà el desenvolupament o experiència internacional d’una trajectòria o projecte.
 • La Producció discogràfica i/o audiovisual. Reconeixerà un treball discogràfic, productor o producció o  videoclip.
 • El  periodisme musical. Reconeixerà a una persona o projecte per la seva tasca periodística en el marc de l’activitat musical.
 • Recerca. Reconeixerà a una persona o projecte per la seva tasca de recerca i investigació en el marc de la música i/o el seu patrimoni.
 • El Directe. Reconeixerà una creació i/o desenvolupament d’un concert, experiència de directe o espectacle musical
 • La Mediterraneïtat. Reconeixerà un projecte que es relacioni amb la Mediterrània o el seu entorn.
 • Mencions o premis especials. L’Acadèmia es reserva el dret de guardonar determinades propostes i projectes en funció d’aspectes o temàtiques vinculades a l’actualitat, esdeveniments i/o commemoracions.

Les categories: Autoria o Composició, Interpretació, Innovació, Interdisciplinarietat, Producció discogràfica i/o Audiovisual, Directe, Talent Emergent o Mediterraneïtat, premiarà projectes, músics o entitats que hagin produït, editat o estrenat peces durant l’any natural anterior a l’entrega dels premis.

La resta de categories: Trajectòria, Projecte Social, Projecte Educatiu, Internacionalització, Periodisme musical i Recerca, es consideren categories atemporals.

ASPECTES ORGANITZATIUS

Els acadèmics i les entitats associades seran els encarregats de proposar persones, entitats o projectes que, des del seu criteri, donin prestigi o hagin contribuït a donar prestigi a la cultura musical del país. Seran els acadèmics i/o entitats vinculades a l’Acadèmia els qui valoraran les propostes i escullin els guanyadors en cada categoria.

El Consell Acadèmic, òrgan electe i, per tant, representatiu de l’Acadèmia, actuarà com a Comitè de Garanties per supervisar que les candidatures proposades siguin coherents amb els valors i objectius que promou l’Acadèmia. D’altra banda, vetllarà per garantir uns criteris transversals a totes les propostes, basats fonamentalment en la qualitat i/o excel·lència de les propostes, la igualtat i/o equilibri de gèneres i les bones pràctiques en matèria de relacions laborals, contractuals, jurídiques o de gestió de projectes.

L’entrega de premis se celebrarà al voltant de la celebració del Dia Mundial de la Música (21 de juny). La data concreta s’anunciarà més endavant.