Noves mesures per a la contenció del coronavirus

Noves mesures per a la contenció del coronavirus

El Pla de Protecció Civil de Catalunya (Procicat) ha passat a fase d’alerta per poder mantenir una situació de seguiment i contenció del coronavirus. Així s’ha decidit en la reunió del Comitè Tècnic del pla del Procicat per emergències associades a malalties transmissibles emergents d’alt risc.

El Govern ha anunciat noves mesures, que entraran en vigor dijous, 12 de març, per un període de 15 dies, com la suspensió d’activitats col·lectives que impliquin una concentració superior a 1.000 persones o la celebració de tots els esdeveniments esportius a porta tancada.

Noves mesures preventives

  • Els esdeveniments esportius, professionals i no professionals, que se celebrin a Catalunya es faran a porta tancada, excepte aquells en què hi participin menors d’edat, que podran anar acompanyats.
  • Se suspenen o s’ajornen les activitats col·lectives en espais tancats o oberts que impliquin una concentració superior a 1.000 persones.
  • En els casos en què aquestes activitats es desenvolupin en espais amb aforament inferior a les 1.000 persones, es podran celebrar únicament si només s’ocupa un terç de l’aforament màxim autoritzat, amb l’objectiu de garantir un espai de separació adequat entre els participants.

Aquestes mesures de restricció s’apliquen a espectacles públics, recreatius i d’oci, activitats culturals, religioses o similars, amb independència que siguin ofertes per un titular, explotador o organitzador públic o privat.

Nuevas medidas para la contención del coronavirus

El Plan de Protección Civil de Cataluña (Procicat) ha pasado a fase de alerta para poder mantener una situación de seguimiento y contención del coronavirus. Así se ha decidido en la reunión del Comité Técnico del plan del Procicat por emergencias asociadas a enfermedades transmisibles emergentes de alto riesgo.

El Gobierno ha anunciado nuevas medidas, que entrarán en vigor el jueves, 12 de marzo, por un período de 15 días, como la suspensión de actividades colectivas que impliquen una concentración superior a 1.000 personas o la celebración de todos los eventos deportivos en puerta cerrada.

Nuevas medidas preventivas

  • Los eventos deportivos, profesionales y no profesionales, que se celebren en Cataluña se harán a puerta cerrada, excepto aquellos en los que participen menores de edad, que podrán ir acompañados.
  • Se suspenden o se aplazan las actividades colectivas en espacios cerrados o abiertos que impliquen una concentración superior a 1.000 personas.
  • En los casos en que estas actividades se desarrollen en espacios con aforo inferior a las 1.000 personas, se podrán celebrar únicamente si sólo se ocupa un tercio del aforo máximo autorizado, con el objetivo de garantizar un espacio de separación adecuado entre los participantes.

Estas medidas de restricción se aplican a espectáculos públicos, recreativos y de ocio, actividades culturales, religiosas o similares, con independencia de que sean ofrecidas por un titular, explotador o organizador público o privado.