OBERTA CONVOCATÒRIA X PREMI QUIM MASÓ ( a partir de l´1 de juny)

 

 premissss
 

 

 

 

OBERTA CONVOCATÒRIA X PREMI QUIM MASÓ

El dimecres 1 de juny s’obre la convocatòria per a la presentació de projectes per a la novena edició del Premi Quim Masó, dedicat a projectes de producció teatral. Tota la informació necessària per participar a la convocatòria la trobareu en els dos documents descarregables a peu d’aquesta pàgina.

Els Premis Quim Masó neixen amb l’objectiu d’impulsar la producció i exhibició de muntatges de teatre en llengua catalana, a partir de projectes d’escenificació que combinin professionalitat, qualitat i creativitat.

Premi Quim Masó, projectes de producció teatral, 10 anys
El Premi Quim Masó a projectes de producció teatral va ser creat el 2006 per la família Masó, la Llibreria 22, el Grup Proscenium-Sala Planeta i Bitò Produccions, amb la voluntat de formalitzar un guardó en record de l’actor, director i productor de teatre Quim Masó, que va ser un dels fundadors de la companyia El Talleret de Salt, el Grup Proscenium, la Llibreria 22 i Bitò Produccions juntament amb Josep Domènech i Salvador Sunyer. El Premi està patrocinat per l’Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona, l’Assessoria d’empreses Ribas – Àlvarez i Bitò Produccions, i compta amb la col·laboració del Festival Temporada Alta i Teatre Nacional de Catalunya (TNC).

El 2006 va ser la primera edició del Premi Quim Masó. L’espectacle guanyador va ser Saló Primavera de Lluïsa Cunillé i Paco Zarzoso. En la segona edició es va imposar La dolça Sally, un muntatge musical de Daniela Feixas, però l’organització li va retirar el guardó per la impossibilitat de la companyia de trobar finançament per tirar endavant el projecte. En la tercera edició es van escollir excepcionalment dos espectacles guanyadors: Regla de tres de Joan Casas i La conquesta del pol sud de Manfred Karge. En la quarta edició, el guardonat va ser l’espectacle Tot de Rafael Spregelburd, Molly Sweeney de Brian Freil va rebre el premi en la cinquena edició. El 2012 el premi va recaure en el projecte Victoria Falls de Sandra Simó i el 2013 el guanyador va ser Josep Maria Miró amb el text Nerium Park. En la vuitena edició, el projecte premiat va ser Bluf de Joan Yago i la Companyia La Calòrica. I en la novena edició, el jurat va apostar per F.R.A.U. d’Albert Arribas, una producció de Centaure Produccions que s’estrenarà en el marc de Temporada Alta 2016.

BASES IX EDICIÓ DEL PREMI QUIM MASÓ A PROJECTES DE PRODUCCIÓ TEATRAL

1. La proposta de muntatge consistirà en el projecte d’escenificació d’un text, bé escrit originalment en llengua catalana, o bé una traducció catalana d’un text escrit originalment en una altra llengua.
2. L’obra que resulti guanyadora a partir dels projectes presentats obtindrà com a premi una dotació econòmica total de 40.000 € més l’IVA corresponent en concepte de producció i funció d’estrena a Temporada Alta.
La contribució del Teatre Nacional de Catalunya en aquesta dotació total serà d’un import de 20.000 € més l’IVA corresponent, en concepte d’aportació a la producció de l’espectacle que es faci a partir del projecte guanyador. Aquesta aportació a la producció per part del Teatre Nacional de Catalunya es farà al productor executiu de l’espectacle amb qui s’haurà de formalitzar el contracte corresponent per regular les condicions de l’aportació esmentada.
La comissió organitzadora aportarà 20.000 € més IVA.
3. Pot optar al premi qualsevol companyia o productora de teatre professional legalment constituïda amb la condició que el projecte de muntatge que es presenti no hagi estat estrenat.
4. La sol·licitud de participació s’ha de realitzar a través de l’enviament d’un correu electrònic a Bitò Produccions. Pot optar al premi qualsevol companyia o productora de teatre professional legalment constituïda amb la condició que el projecte de muntatge que es presenti no hagi estat estrenat.

4. La sol·licitud de participació s’ha de realitzar a través de l’enviament d’un correu electrònic a Bitò Produccions a l’adreça pqm@bitoproduccions.com, adjuntant els següents documents:
· Document 1: Formulari d’inscripció. El document pot trobar-se a la web de Bitò Produccions (www.bitoproduccions.com) en el banner específic del X Premi Quim Masó.
· Document 2 – Document d’identificació fiscal.
· Document 3 – L’acreditació d’estar en possessió dels drets d’autor, o en el cas que el text sigui propi un document signat de conformitat.
· Document 4 – El projecte complet i detallat de l’espectacle pel qual s’opta al premi, especificant el director, l’escenògraf, el productor executiu, el repartiment i els respectius currículums.
· Document 5 – El pressupost detallat del projecte.
· Document 6 – El text que serà representat.
La documentació es pot acompanyar amb el material gràfic i/o audiovisual que es consideri adient.
6. La Comissió Organitzadora es reserva el dret de descartar projectes, abans d’entregar-los als membres del jurat, amb criteris de producció, viabilitat econòmica i tècnica dels projectes presentats, o d’incompliment d’alguna de les bases.
7. La companyia/productora es compromet a mantenir la integritat del projecte presentat. Qualsevol canvi en el projecte haurà de ser notificat per escrit a la Comissió Organitzadora i haurà de ser aprovat pel jurat.
8. La Comissió Organitzadora proclamarà l’espectacle guanyador la tardor de 2016 en un acte inclòs dins el marc de Temporada Alta 2016 – Festival de Tardor de Catalunya. L’obra guanyadora s’estrenarà al Festival Temporada Alta 2017 i, quan es determini, s’exhibirà al Teatre Nacional de Catalunya.
9. L’espectacle haurà de destacar, sempre que es representi, el guardó obtingut. Per tant, haurà d’incloure el logotip del Premi Quim Masó o bé la frase “X Premi Quim Masó a projectes de producció teatral” a tots els elements informatius i publicitaris relacionats amb l’activitat premiada. La Comissió Organitzadora pot efectuar un control previ de compliment d’aquesta obligació.
10. El Premi Quim Masó es reserva el dret d’enregistrar el muntatge guanyador en qualsevol dels suports existents, així com el dret d’utilitzar tot el material gràfic del muntatge en les seves publicacions i accions de caràcter divulgatiu. Així mateix, també es reserva el dret d’arribar a acords amb els mitjans de comunicació que cregui oportuns per tal de fer reportatges, retransmissions o qualsevol altra acció que pugui fer visible el muntatge guanyador.
11. La presentació de la documentació implica l’acceptació de les bases d’aquesta convocatòria amb el compromís de l’entitat productora que resulti guanyadora d’acreditar la seva capacitat d’obrar i contractar, d’acord amb la legislació vigent.
12. El veredicte del jurat serà inapel·lable i es reserva el dret de declarar el premi desert.

TERMINIS
El termini per presentar la documentació és entre l’1 de juny de 2016 fins el 15 de juliol de 2016.
El veredicte del premi es donarà a conèixer en un acte públic durant la tardor de 2016.
L’estrena del projecte guardonat es realitzarà al Festival Temporada Alta 2017 i al Teatre Nacional de Catalunya en la temporada 2017-18.

JURAT
El jurat està format per reconeguts professionals del món de les arts escèniques: Xavier Albertí (director teatral i director artístic del Teatre Nacional de Catalunya), Mita Casacuberta (professora de literatura catalana de la UdG), Josep Domènech (Bitò Produccions), Andreu Gomila (periodista i crític teatral), Pere Puig (director teatral i director de la Sala La Planeta), Jep Sánchez (director del Teatre Municipal de Girona) i Laura Serra (periodista). Com a secretari del Jurat, Guillem Terribas (Llibreria 22). Els criteris de valoració seran l’interès artístic, la qualitat i la viabilitat econòmica i tècnica del projecte presentat.

Dossier Més informació