Actividades

Quan arribi la tardor (del 30 de novembre al 18 de desembre) La Seca-Espai Brossa

Un espectacle «dibuixat» que traça la vida d’un personatge excepcional
 
 
tardor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benvinguts a aquesta sessió de pitching tant especial;

 
Primer de tot, voldríem agrair-los d’antuvi la seva atenció i el seu temps. De manera molt especial, el seu temps. Ja sabem que el Temps és Or i per a productors audiovisuals com vostès, Time is Money a 24 imatges per segon.
 
El projecte cinematogràfic que els presentarem a continuació i que esperem els resulti prou interessant com per a invertir-hi tot el Time i el Money que faci falta per tal de poder veure’l, desitgem que en breu, a totes les pantalles de cinema del món, és una història que toca de prop als tres protagonistes d’aquesta vetllada. Efectivament, tots tres han viscut en primera persona la història que els presentaran. Són els protagonistes de la vetllada i també són, i això té molt més mèrit, testimonis de primera mà del cas insòlit que coneixeran en breu… i que sotmetem al més indulgent i generós dels seus judicis.
 
Els parlarem de Nova York, de futbol americà, més concretament d’un equip de futbol americà insòlit i revolucionari: els Grans Metrozoides… i també els parlarem de Cézzane, Rothko, Pollock i la National Gallery de Washington…