ActividadesActualidad

Sant Joan, rituals per a fer

Sant Joan,  rituals per a fer.

243070861_c29fcf2e64
Foc i fogueres
 
-Saltar la foguera per purificar-se.
-La tradició diu que si els enamorats salten una foguera set vegades agafats de les mans, seran feliços plegats la resta de les seues vides.
-Era costum acostar-hi els infants per prevenir-los dels mals.
-També com a mètode purificador, es llençaven objectes vells i cabeces d’alls per menjar-se-les després.
-Si una brasa o una espurna toca la roba que porta una persona aquesta Nit, la persona es casarà abans que acabi l’any.
-Tradicionalment es tiraven brases als pous per purificar l’aigua.
-Les cendres, per la seua banda, tenen la capacitat de guarir els ulls de poll, les malalties de la pell, els grans de la cara, els eczèmes i eviten la suor de les mans.
-Per guarir malalties o per fer forts els infants, hom s’acosta al foc o es passeja per damunt de les brases, ja que aquesta nit sembla que no cremen (millor no provar-ho).
L’aigua
-Segons antigues tradicions, la Nit de Sant Joan, els banys nocturns tenen virtuts purificadores. Es recomana banyar-se a mitjanit o jeure sobre l’herba mullada de matinada (la rosada) per tractar tot tipus de malalties de la pell.
-També és tradició tirar galledes d’aigua des dels balcons a la gent que ho demana.
-Totes les aigües tenen propietats guaridores la Nit de Sant Joan: amb l’aigua es curen els dolors reumàtics, desaparèixen les berrugues i els herpes, van molt bé per tot tipus de malalties de la pell i, a més, tene la capacitat d’atreure la bona sort i la fortuna.
-Si et mulles el cap la Nit de Sant Joan, els cabells creixen més i millor.
-Si les dones es renten la cara aquesta Nit, estan més belles la resta de l’any.
Les herbes
-Les plantes collides aquesta Nit tenen propietats guaridores; així, el gram, la farigola, el romaní i les branques de saüques allunyen la malastrugança; la rosa carlina i les branques de pi funcionen com a amulets; la fusta de noguera tallada aquesta Nit té la virtut d’impedir que les barques que es facin amb aquest material no s’anneguin.
-Les plantes s’han de collir amb els ulls clucs o embenats.
-Les plantes funcionen o tenen efecte a través de les friccions amb la pell.
-La planta anomenada verbena (el gram negre), a més de donar nom a la revetlla, proporcionava riqueses i fortuna a qui la havia.
-L’anomenada Herba de Sant Joan, es diu en realitat artemisa, prové del sud d’Europa i en el llenguatge de les flors significa felicitat, deu el seu nom a la deesa grega del mateix nom, que ajudava a les dones en les seues malalties.
NIT DE BRUIXES
La «Nit de les Bruixes» deu el nom a es creu que aquesta nit és maleïda i que els éssers (gairebé tots malèfics) surten amb més intensitat que en qualsevol altra nit de l’any. Aquesta és la nit preferida per a l’aparició de Cucala, el Alma de Cantiret i tota classe de criatures fantàstiquesTambé aquesta nit surten els pertinedors, ànimes en pena que no van poder entrar al cel i que ara vaguen per la terra. També apareixen els Joanet que són manifestacions lumíniques, com boles de focs esperits, però aquests guarden gelosament tresors.Es creu que una espècie de cupido només surt aquesta nit i que va disparant a la gent amb arc i fletxes per enamorar-los. També es passeja la Dama Fortuna, cavalcant sobre una roda o un carro alat. Qui la vegi tindrà sort assegurada per tot el que li resti de vida.Néixer a la nit de Sant Joan és una mena de benedicció i als nascuts aquesta nit se’ls anomena «Joanencs» i porten marcades creus en el paladar i els palmells de la mà.
La Revetlla de Sant Joan, també anomenada popularment com la Nit del Foc o la Nit de les Bruixes, o Nit del Ros, és una celebració que es realitza arreu dels Països Catalansi més enllà, durant la nit entre el 23 i 24 de juny, una de les més curtes de l’any degut a la proximitat del solstici d’estiu.
No és gens clar l’origen d’aquesta celebració. Hi ha qui hi veu un origen pagà anterior en el cristianisme. Una mena de reviviscència de les festes per al solstici d’estiu. En canvi, n’hi ha que li veuen un origen burleta i alegre en el fet que és la nit més distant a la deNadal i per tant hauria de ser la més maleïda i estimada pel diable.

Fuego y hogueras

-Saltar la hoguera para purificarse.
-La tradición dice que si los enamorados saltan una hoguera siete veces cogidos de las manos, serán felices juntos el resto de sus vidas.
-Era costumbre acercarse a  los niños para prevenirlos de los males.
-También como método purificador, se tiraban objetos viejos y cabezas de ajo para comerse después.
-Si una brasa o una chispa toca la ropa que lleva una persona esta Noche, la persona se casará antes de que acabe el año.
-tradicionalmente se echaban brasas a los pozos para purificar el agua.
-Las cenizas, por su parte, tienen la capacidad de curar los callos, las enfermedades de la piel, los granos de la cara, los eczemas y evitan el sudor de las manos.
-Para curar enfermedades o para hacer fuertes los niños, se acerca al fuego o se pasea por encima de las brasas, ya que esta noche parece que no queman (mejor no probarlo).

El agua
-Según antiguas tradiciones, la Noche de San Juan, los baños nocturnos tienen virtudes purificadoras. Se recomienda bañarse a medianoche o yacer sobre la hierba mojada de madrugada (rocío) para tratar todo tipo de enfermedades de la piel.
-También es tradición tirar cubos de agua desde los balcones a la gente que lo pide.
-Todas las aguas tienen propiedades curativas la Noche de San Juan: con el agua se curan los dolores reumáticos, desaparecen las verrugas y los herpes, van muy bien para todo tipo de enfermedades de la piel y, además, tene la capacidad de atraer la buena suerte y la fortuna.
-Si te mojas la cabeza la noche de San Juan, el pelo crecen más y mejor.
-Si las mujeres se lavan la cara esta Noche, están más bellas el resto del año.

las hierbas
-Las plantas cosechadas esta Noche tienen propiedades curativas; así, el gramo, el tomillo, el romero y las ramas de saúco alejan la mala suerte; la rosa carlista y las ramas de pino funcionan como amuletos; la madera de nogal tallada esta Noche tiene la virtud de impedir que las barcas que se hagan con este material se hundan
-Las plantas se deben cosechar con los ojos cerrados o vendados.
-Las plantas funcionan o tienen efecto a través de las fricciones con la piel.
-La planta llamada verbena (el gramo negro), además de dar nombre a la verbena, proporcionaba riquezas y fortuna a quien la tenia.
-la llamada Hierba de San Juan, se llama en realidad artemisa, proviene del sur de Europa y en el lenguaje de las flores significa felicidad, debe su nombre a la diosa griega del mismo nombre, que ayudaba a las mujeres en las sus enfermedades.

NOCHE DE BRUJAS
La «Noche de las Brujas» debe su nombre a se cree que esta noche es maldita y que los seres (casi todos maléficos) salen con más intensidad que en cualquier otra noche del año. Esta es la noche preferida para la aparición de Cucala, el Alma de cantarillo y toda clase de criaturas fantásticas También esta noche salen las almas en pena que no pudieron entrar en el cielo y que ahora vagan por la tierra. También aparecen los Joanet que son manifestaciones lumínicas, como bolas de fuegos espíritus, pero estos guardan celosamente tesoros SE cree que una especie de cupido sale esta noche y que va disparando a la gente con arco y flechas para enamorarse los. También se pasea la Dama Fortuna, cabalgando sobre una rueda o un carro alado. Quien la vea tendrá suerte asegurada por todo lo que le reste de vida. Nacer la noche de San Juan es una especie de bendición y los nacidos esta noche se les llama «Joanencs» y llevan marcadas cruces en el paladar y las palmas de la mano.

La Verbena de San Juan, también llamada popularmente como la Noche del Fuego o la Noche de las Brujas, o Noche del Ros, es una celebración que se realiza en los Países Catalanes  y más allá, durante la noche entre el 23 y 24 de junio, una de las más cortas del año debido a la proximidad del solsticio de verano.

No está claro el origen de esta celebración. Hay quien ve un origen pagano anterior en el cristianismo. Una especie de reviviscencia de las fiestas para el solsticio de verano. En cambio, hay que le ven un origen burlón y alegre en el hecho que es la noche más distante a la Navidad y por lo tanto debería ser la más maldita y querida por el diablo.