SEBASTIÁN GARCÍA FERRO presenta + 45 de l’1 al 3 d’abril (Mercat de les Flors)

+45 / Cia. Sebastián García FerroSEBASTIÁN GARCÍA FERRO presenta + 45 de l’1 al 3 d’abril

Projecte comunitari amb ballarins i participants de més de 45 anys i que implica diverses ciutats del territori

El coreògraf Sebastián García Ferro estrena al Mercat la peça + 45, en què 6 intèrprets de dansa professional majors de 45 anys i 40 figurants presenten el fruït del projecte que es va iniciar fa mesos amb la complicitat del Mercat de les Flors, el Sismògraf i el festival Grec. + 45 és una reinvindicació del pas del temps i de la transformació del cos.

Els intèrprets no professionals es van seleccionar després de dos mesos d’entrenament en 7 tallers simultanis en què van participar 220 persones amb edats compreses entre 45 i 82 anys. L’octubre 2015 comencen 7 cursos de formació simultanis en dansa contemporània en diversos indrets de Catalunya: Girona, Olot, Sant Boi, Mataró i Barcelona. Aquests tallers estaven dirigits a homes i dones entre 45 i 82 anys, que van participar de forma gratuïta i voluntària fins desembre 2015. A partir de l’estrena de +45 es realitzarà una gira de la peça en els municipis que han participat en el procés de creació: Mataró, Olot, Girona i Sant Boi.

 

Castellano

SEBASTIÁN GARCÍA FERRO presenta + 45 del 1 al 3 dabril

Proyecto comunitario con bailarines y participantes de más de 45 años y que implica diversas ciudades de Catalunya

El coreógrafo Sebastián García Ferro estrena en el Mercat la obra + 45, en la que 6 intérpretes de danza profesional mayores de 45 años y 40 figurantes presentan el fruto del proyecto que se inició hace mesos con la complicidad del Mercat de les Flors, el Sismògraf y el festival Grec. + 45 es una reinvindicación del paso del tiempo y de la transformación del cuerpo.

Los intérpretes no profesionales se seleccionaron después de dos mesoes de entreno en 7 talleres simultáneos en los que participaron 220 personas con edades comprendidas entre 45 y 82 anys. En octubre 2015 empezarons 7 cursos de formación simultáneos en danza contemporánea en diversas ciudades de Catalunya: Girona, Olot, Sant Boi, Mataró y Barcelona. Estos talleres iban dirigidos a hombres y mujeres entre 45 y 82 anys que participaron de forma gratuita y voluntaria hasta dicembre 2015. A partir del estreno de +45 se realizará una gira en los municipios que han participado en el proceso de creación: Mataró, Olot, Girona y Sant Boi.