080 Barcelona Fashion (entre el 27 i el 31 de gener de 2014) Mercat del Born