20 de novembre: Dia Mundial de la Infància

dia_infancia

20 de novembre: Dia Mundial de la Infància

Sant Cugat celebra aquesta efemèride amb la lectura dels Drets dels Infants i la constitució del Consell dels Infants

El 20 de novembre de l’any 1959 es va signar la Declaració universal del drets de l’infant i, també un 20 de novembre, trenta anys més tard, es va adoptar la Convenció dels drets de l’infant a l’Assemblea General de les Nacions Unides

La Convenció sobre els Drets de l’Infant (CDI) va aportar una nova visió dels nens com a subjectes de drets que abans no existia i reconeix que tots els menors de 18 anys han de tenir una protecció especial i no poden ser tractats com a adults.

Els drets de la infància es basen en quatre principis fonamentals:

-La no-discriminació: tots els infants tenen els mateixos drets. Això significa: tots els nens i totes les nenes, en qualsevol cas, en tot moment i sense excepcions. No importa la raça, la religió, la seva procedència o les idees dels seus pares. Cap nen ha de rebre un tracte injust en cap concepte.

-L’interès superior del nen: qualsevol decisió, llei o política que pugui afectar la infància ha de tenir en compte què és el millor per als nens i les nenes. Quan els adults prenguin decisions, han de pensar com aquestes poden afectar els nens.

-El dret a la vida, a la supervivència i al desenvolupament: tots els nens i les nenes tenen dret a viure, a desenvolupar-se i a arribar al seu màxim potencial en la vida. Això implica tenir dret a una alimentació i vivenda adequades, aigua potable, educació, atenció sanitària, lleure i descans, activitats culturals i a la informació sobre els seus drets.

-La participació: els menors de 18 anys tenen dret a ser consultats sobre les situacions que els afecten i el dret a que les seves opinions siguin tingudes en compte. Això no significa que els nens puguin manar sobre els seus pares ni dir-los el que han de fer. El grau de participació ha d’anar augmentant en funció de l’edat.

A Sant Cugat aquesta efemèride se celebra amb la lectura d’un manifest en la representació de «La petita flauta màgica», una producció del Gran Teatre del Liceu que aquesta setmana els nenes i nenes de les escoles de Catalunya poden veure al Teatre-Auditori Sant Cugat, i la Constitució del Consell dels Infants.

Sant Cugat forma part del programa Ciutat amiga de la infància de la UNICEF

Una ciutat amiga dels infants és una ciutat construïda a la mida dels més petits i de les seves famílies, tenint en compte les seves opinions, necessitats, prioritats i drets. El programa Ciutats Amigues de la Infància és una iniciativa d’UNICEF que té per objectiu vincular la Convenció dels Drets dels Infants amb les polítiques locals d’infància i adolescència. Sant Cugat és una de la ciutats amigues de la infància que hi ha a l’estat espanyol des del 2012.

A Sant Cugat, una ciutat de 85.000 habitants, els nens i nenes i els joves menors de 18 anys representen un 22% del total de la població. És a dir, més d’un quart del global. En concret, la xifra ascendeix als 21.725 menors. De la mateixa manera, Sant Cugat presenta un índex de natalitat del 12,1%, la xifra més alta de Catalunya i la segona de l’Estat espanyol després de Melilla.

Sant Cugat: una ciutat dissenyada per a la infància

Sant Cugat és un municipi que ha dissenyat el seu projecte de ciutat tenint en compte els infants i els joves. De manera transversal, aquests són objecte de les polítiques municipals i així, en base a una estratègia planificada, Sant Cugat s’ha significat com un municipi que promou el benestar de la mainada i de les seves famílies. Alguns dels projectes pensats per als infants i joves:

Consell dels Infants: Precisament el dimecres, 20 de novembre, es constitueix el tercer Consell dels infants El Consell dels Infants és un òrgan consultiu que vetlla per la participació i implicació dels nens i nenes en la presa de decisions de ciutat.

El Pla Educatiu d’Entorn: confeccionat juntament amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat i entitats santcugatenques, el Pla Educatiu d’Entorn vetlla per la cohesió social a través de l’educació intercultural, l’equitat i l’ús de la llengua catalana.

L’Escola de Pares i Mares: conferències i cursos que promouen la implicació dels pares i mares a les escoles i que ofereixen eines millorar la tasca d’aquests a l’hora d’educar els seus fills i filles.

El Pla de Dinamització Educativa: més de 130 activitats educatives específiques per a infants i joves que estan a disposició dels centres educatius de Sant Cugat. L’objectiu és complementar la formació que els alumnes ja reben a les escoles.

Programació familiar: la plataforma www.uaala.santcugat.cat recull totes les propostes culturals municipals en format electrònic i estableix vincles de col·laboració amb les associacions de mares i pares de les escoles de Sant Cugat.

Programa d’Esport Escolar de la OMET, que acull vora 2.500 infants i joves durant el curs escolar i que pretén promoure la pràctica de l’activitat física i l’esport com a part del desenvolupament integral dels infants i joves.

En aquest enllaç podeu veure la lectura dels Drets dels Infants que s’ha realitzat, ja aquest matí, al Teatre-Auditori Sant Cugat: http://