24 de Març de 1895 s´inagura la Bibioteca Pública Arús

24 de Març de 1895 s´inagura la Bibioteca Pública Arús

arus

1887: Rossend Arús i Arderiu fa el seu testament, on institueix hereus de confiança Valentí Almirall i Antoni Farnés per a la fundació d’una biblioteca pública a Barcelona.

1894, 9 de novembre: A punt de finalitzar les tasques de catalogació del fons, Almirall i Farnés conviden periodistes, bibliòfils i artistes a visitar la nova biblioteca. A l’acte assisteixen, entre altres, Jacint Verdaguer, Joan Maragall, Lluís Domènech i Montaner, Josep Reig i Vilardell, Joaquim Casas i Carbó, Francesc de Bofarull i Josep Balari i Jovany.

1895, 24 de març: Inauguració solemne de la BPA amb una cerimònia en què es lliuren prop de 15.000 firmes d’adhesió recollides arran de l’obertura. Hi participen més de 150 entitats cíviques, tres bandes de música, diverses corals i els Cors de Clavé. El fons inicial va ser de 24.000 volums. L’any 1895 registra 33.432 lectors i 35.877 obres servides. Posteriorment i fins l’any 1911 la mitjana gira entorn els 13.000 lectors anuals. El director-bibliotecari va ser Eudald Canivell, tractadista, tipògraf, dibuixant i bibliògraf, amb Martí Pons com a conserge i Joan Dídac Gallego com a porter i auxiliar.

1895-1923: La Biblioteca rep nombrosos donatius desiguals juntament amb alguna compra, que es tradueixen en un augment del seu fons en uns 12.000 volums. Tanmateix és també un període d’estretors econòmiques i a partir de 1912 hi ha un descens de lectors motivat en part per l’aparició d’altres biblioteques.

1906: La Biblioteca deixa en préstec diversos llibres per a l’Exposició Bibliogràfica: 1833 al 1906, que formava part dels actes del Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana.

1911: Es programa una visita a la BPA dins els actes celebrats amb motiu del Congreso Nacional de las Artes del Libro, que tingué lloc a Barcelona.

1914: La BPA cedeix diverses obres per a l’Exposició de les Arts del Llibre, a Leipzig, a proposta de l’Institut Català de les Arts del Llibre.

1922: Eudald Canivell deixa el càrrec de bibliotecari.

1923-1939: Josep Buxadé, escriptor i periodista és nomenat director-bibliotecari. La BPA comença un període de recuperació.

1928: Max Nettlau visita la Biblioteca i recopila informació per la seva obra sobre els moviments populars a Espanya des de les revoltes dels serfs de la gleva fins el 1917.

1929: La Biblioteca deixa en préstec diverses obres per a l’Exposició Internacional de Barcelona.

1939: Mort de Josep Buxadé: la Junta decideix no designar un nou bibliotecari.
La Biblioteca Arús es tanca al públic.

1955: Després de diversos intents de reprendre les activitats del Patronat es fa una nova reunió amb la intenció d’aconseguir la reobertura de la Biblioteca.

1957: Amb l’entrada a l’alcaldia de Josep Maria de Porcioles, i essent el seu secretari Josep Tarín Iglésias, el procés de reobertura de la Biblioteca efectua progressos remarcables. Josep Rodergas, secretari del Patronat de la BPA, serà l’encarregat d’aconseguir-ho.

1962: Mort de Josep Rodergas.

La Biblioteca Pública Arús (BPA), fundada l’any 1895 gràcies a Rossend Arús, s’ha convertit en un centre de recerca especialitzat en moviments socials contemporanis i producció bibliogràfica del segle XIX i inicis del XX. La Biblioteca és d’accés públic, tot i que per la singularitat del seu fons, va adreçada als investigadors o persones interessades en la cultura i la societat del segle XIX i principis del XX, així com als estudiants universitaris.

Biblioteca Arús
Passeig de Sant Joan, 26 Barcelona