CAMINS TANCATS, de l’11 al 16 de desembre a la SVG