Constel·lació BORIS CHARMATZ al Mercat de les Flors , a partir de 24 d’octubre

logo mercat + D&Mov.png

 0ab2495d7ce1b7c660d85a9e81775827ebcd99fd02302a7b12c1d86c1ea290a8

 

 

 

 

 

 

 

 

BORIS CHARMATZ_20 ballarins

Català

BORIS CHARMATZ, primera constel·lació de la temporada al Mercat

3 espectacles d’aquest influent coreògraf francès que es presenta a Barcelona per primera vegada

 

Boris Charmatz, ballarí i coreògraf francès, dirigeix el Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne que ha convertit en el Museu de la Dansa. El treball d’aquest coreògraf vers la memòria de la dansa és d’una importància cabdal. Algunes de les seves creacions van més enllà dels espais tradicionals i es representen a museus com la Tate de Londres o el MoMA de Nova York. Ara podrem veure a Barcelona tres de les seves peces:

 

  • FLIP BOOK: 24 i 25 d’octubre: Boris Charmatz parteix del llibre Merce Cunningham, Fifty Years, una col·lecció de fotografies i dibuixos que recull la trajectòria d’aquesta icona de la dansa. La peça mostra la història del treball d’una vida plasmada en un llibre que es transforma en una actuació de dansa.
  • 20 BALLARINS PEL SEGLE XX: 27 i 28 d’octubre al MACBA. Un arxiu vivent que es presenta a museus d’arreu del món: vint artistes de diferents generacions interpreten, evoquen, s’apropien i transmeten cèlebres solos, ara ja oblidats, del segle passat.
  • 10.000 GESTOS: 9 i 10 de març: La fugacitat portada a l’extrem: nombrosos ballarins interpretaran deu mil gestos, tots ells diferents, que només seran visibles una sola vegada i desapareixeran així que s’hagin executat, com una oda a la impermanència de la dansa.

 

BORIS CHARMATZ, primera constelación de la temporada en el Mercat

3 espectáculos de este influyente coreógrafo francés que se presenta en Barcelona por primera vez

 

Boris Charmatz, bailarín y coreógrafo francés, dirige el Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne que ha convertido en el Museo de la Danza. El trabajo de este coreógrafo sobre la memoria de la danza es de una importancia caudal. Algunas de sus creaciones van más allá de los espacios tradicionales y se representan en museos como la Tate de Londres o el MoMA de Nueva York. Ahora podremos ver en Barcelona tres de sus piezas:

 

  • FLIP BOOK: 24 y 25 de octubre: Boris Charmatz parte del libro Merce Cunningham, Fifty Years, una colección de fotografías y dibujos que recoge la trayectoria de este icono de la danza. La obra muestra la historia del trabajo de una vida plasmada en un libro que se transforma en una actuación de danza.
  • 20 BAILARINES PARA EL SIGLO XX: 27 y 28 de octubre al MACBA. Un archivo viviente que se presenta en museos de todo el mundo: veinte artistas de diferentes generaciones interpretan, evocan, se apropian y transmiten célebres solos, ahora ya olvidados, del siglo pasado.
  • 10.000 GESTOS: 9 y 10 de marzo: La fugacidad llevada al extremo: numerosos bailarines interpretarán diez mil gestos, todos ellos diferentes, que sólo serán visibles una sola vez y desaparecerán en cuanto se hayan ejecutado, como una oda a la impermanencia de la da