El 12 de Desembre nova edició Segona Ma en Parc del Clot.