El MNAC commemora a fons el Dia Internacional de la Dona del 2 al 10 de març