El Museu Egipci de Barcelona omple la tardor amb una oferta cultural renovada

El Museu Egipci de Barcelona omple la tardor amb una oferta cultural renovada
Els cursos i els seminaris del segon semestre viatgen del classicisme bíblic a la sexualitat, i de la perspectiva de gènere als somnis a la riba del Nil, entre moltes altres activitats culturals, tant d’especialitzades com de divulgació

Setembre de 2020, BARCELONA – Passades les vacances, acabat l’estiu i en les circumstàncies excepcionals que suposa la nova normalitat de la pandèmia per la Covid-19, el Museu Egipci de Barcelona vol arrencar la temporada de cursos, tallers i activitats amb més força que mai. És per això que aquest segon semestre el Museu presenta un catàleg renovat de cursos, seminaris, xerrades i conferències innovadores i interessants que permetran al públic descobrir i explorar en profunditat el món egipci. A través de les diferents propostes culturals es podrà viatjar pel món de l’egiptologia, el món antic, el món bíblic o la història en general a partir de diferents nivells introductoris i especialitzats.

Entre la gran oferta dels cursos organitzats per l’Àrea de Formació de l’entitat –dissenyats i impartits per especialistes– aquest any es mantenen dos cursos tradicionals dins la programació per considerar-se com a imprescindibles: «Introducció a l’Egipte faraònic» i «Introducció a l’escriptura jeroglífica (nivell II)«. La resta de cursos i de seminaris són de nova fornada, destacant-hi “El amor a orillas del Nilo. Erotismo y sexualidad en el antiguo Egipto«, “Maquetes funeràries: Egipte en miniatura” o «Los sueños y su interpretación en el antiguo Egipto«, que ens aporten visions concretes i originals de l’antiga civilització del Nil.

Així mateix, des de fa anys el Museu és sensible amb les qüestions de gènere, vindicant la importància del paper de la dona a la Història. Tots els cursos s’impregnen d’aquesta sensibilitat normalitzadora que connecta amb l’exposició actual que acull el Museu “Dones i homes de l’antic Egipte” i que durant aquests mesos vinents es fa especialment palesa en els cursos «Ser dona a l’antic Egipte. De les tasques domèstiques al tron de faraó» i «Grans personatges de la Bíblia (II.1). Patriarques i matriarques«.

Com no pot ser d’altra manera, aquest segon semestre se segueixen les activitats dominicals «Esmorzi amb«, absolutament tradicionals al Museu: creades el 1998, avui compten amb vint-i-dos anys de recorregut, i permeten seguint gaudint de l’esmorzar de diumenge mentre s’aprofundeix amb un personatge històric.

Una altra secció la formen les Activitats de Club, adreçades als Amics i les Amigues del Museu, i que es nodreixen de propostes culturals ben atractives: des de rutes arqueològiques per Egipte, passant per fòrums literaris, fins a conferències i xerrades. Tot un extens ventall que completa una programació rica, variada i plena de temes apassionants.

Com no pot ser d’altra manera, en la celebració de totes i cadascuna de les sessions, el Museu segueix escrupolosament totes les mesures de prevenció sanitària davant de la pandèmia derivada de la Covid-19. Es pot consultar el protocol de l’entitat a: https://news.museuegipci.com/ca/noticies/mesures-sanitaries-i-protocol-de-seguretat/