Els Premis Zirkòlika es traslladen al Mercat de les Flors i es faran el 28 de setembre