GROENLANDIA CON FRANCESC BAILON Y G. VAN DER BERG ( 25 de febrer) Viatges Tuareg