Jardí Botànic de Barcelona Entrada gratuïta – Diumenge 17 de maig

Jornada de portes obertes (Dia Int. Museus · 2015)
Jardí Botànic de Barcelona
Dr. Font i Quer, 2
Celebració del Dia Internacional dels Museus.

Diumenge 17 de maig de 2015, entrada gratuïta, de 10 a 19

Jardi_botanic_blanes_4-630x303

El Jardí Botànic de Barcelona és una institució municipal al servei de la societat que preserva col·leccions de plantes mediterrànies de tot el món. Entre els seus objectius principals destaca la conservació i documentació del patrimoni natural de Catalunya. A la vegada, el Jardí actua com a element difusor de la cultura botànica i naturalista i promou el coneixement a través d’activitats adaptades a tota mena de col·lectius, des d’aficionats fins a professionals en general, així com a les escoles. Mitjançant aquesta difusió, promou la sensibilització del ciutadà vers el coneixement i el respecte a la natura. Des del punt de vista científic, el Jardí rep el suport de l’Institut Botànic de Barcelona, un centre de recerca mixt (Ajuntament de Barcelona i CSIC) dedicat a la investigació botànica. Aquest centre, de prestigi consolidat, té una important biblioteca i un dels herbaris més grans de Catalunya.

http://museuciencies.cat/visitans/jardi-botanic/arees-del-jardi/