La façana interior de La Pedrera torna a lluir el seu aspecte original