La Festa. La d’estiu dels publicitaris i relacions públiques de Catalunya (14 de juliol)