La flauta màgica, Wolfgang Amadeus Mozart (18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 i 28 de juliol de 2016)