LLULL A LA CIUTAT NOVA (27/10/16 al 28/10/16) Sala Tallers TNC