Love of Lesbian Fi de Gira “El Poeta Halley” Sant Jordi Club 24 i 25 de novembre de 2017