Maria Rosa, amb presentació de Josep Maria Benet i Jornet i Sharon Feldman (Filmoteca de Catalunya) 27 d´octubre