Mostra de pessebres vivents al Poble Espanyol (els dies 21, 22, 28 de desembre i 4 de gener)