Participa-hi i guanya una de les 7 sortides dobles amb veler el dia 11 de Juny.