El Clúster Audiovisual i les Universitats catalanes creen el primer Pitching Audiovisual Universitat-Indústria (21 i 22 d´octubre)

El Clúster Audiovisual i les Universitats catalanes creen el primer Pitching Audiovisual Universitat-Indústria

2c505db2-cf9a-4779-8aef-88fc95e03274

 

 

 

El Clúster Audiovisual de Catalunya i les Universitats catalanes han acordat posar en marxa el Pitching Audiovisual Universitat-Indústria, una plataforma que permetrà presentar davant de la indústria audiovisual, els millors projectes en desenvolupament creats per estudiants universitaris. Per primer cop s’arriba a un acord global entre les facultats de comunicació de Catalunya i la indústria representada pel Clúster Audiovisual.

 

Els dies 21 i 22 d’octubre , després d’una selecció prèvia dels projectes primer per les universitats i més tard per la indústria, es presentaran 27 projectes, de ficció, documental i nous formats audiovisuals davant d’una seixantena d’empreses del món audiovisual català.

 

Un pitching consisteix en la presentació breu d’un projecte davant de potencials finançadors amb la voluntat de captar l’atenció i iniciar així les negociacions per un possible acord.

 

L’objectiu d’aquesta iniciativa pionera és facilitar la professionalització dels alumnes dels últims cursos de grau i màster de comunicació audiovisual i/o cinema, establir ponts de contacte que facilitin la incorporació a la indústria de les noves promocions universitàries i poder detectar així el talent emergent.

 

Les 12 universitats participants seran Universitat Autònoma de Barcelona-UAB, Universitat de Barcelona-UB, Blanquerna Universitat Ramon Llull, Universitat Pompeu Fabra-UPF, Universitat Rovira i Virgili-URV, Universitat de Lleida-UDL, Universitat de Vic-UVIC, Universitat Internacional de Catalunya UIC, La Salle Campus Barcelona Universitat Ramon Llull, Universitat Abad Oliba CEU, Escola Universitària ERAM (Universitat de Girona) i Escola Superior Politècnica Tecnocampus (Mataró). Està previst que altres universitats s’incorporin al projecte properament.

La primera edició del Pitching Audiovisual Universitat-Indústria se celebrarà al CCCB –Centre de Cultura Contemporània de Barcelona – els dies 21 i 22 d’octubre.

 

 

 

 

El Cluster Audiovisual y las Universidades catalanas crean el primer Pitching
Audiovisual Universidad-Industria

 

 

El Clúster Audiovisual de Cataluña y las Universidades catalanas han acordado poner en marcha el Pitching Audiovisual Universidad-Industria, una plataforma que permitirá presentar ante la Industria audiovisual, los mejores proyectos en desarrollo creados por estudiantes universitarios. Por primera vez se llega a un acuerdo global entre las facultades de comunicación de Cataluña y la industria representada por el Clúster Audiovisual.

 

Los días 21 y 22 de Octubre, tras una selección previa de los proyectos primero por las universidades y más tarde por la industria, se presentarán 27 proyectos, de ficción, documental y nuevos formatos audiovisuales ante unas sesenta empresas del mundo audiovisual catalán.

 

Un pitching consiste en la presentación breve de un proyecto ante potenciales financiadores con la voluntad de captar la atención e iniciar así las negociaciones para un posible acuerdo.

El objetivo de esta iniciativa pionera es facilitar la profesionalización de los alumnos de los últimos cursos de grado y máster de comunicación audiovisual y / o cine, establecer puentes de contacto que faciliten la incorporación a la industria de las nuevas promociones universitarias y poder detectar así el talento emergente.

 

Las 12 universidades participantes serán Universidad Autónoma de Barcelona-UAB, Universidad de Barcelona-UB, Blanquerna Universidad Ramon Llull, Universidad Pompeu Fabra-UPF, Universidad Rovira i Virgili-URV, Universidad de Lleida-UDL,
Universidad de Vic-UVIC, Universidad Internacional de Cataluña UIC, La Salle Campus Barcelona Universidad Ramon Llull, Universidad Abad Oliba CEU, Escuela Universitaria ERAM (Universidad de Girona) y Escuela Superior Politécnica Tecnocampus (Mataró). Está previsto que otras universidades se incorporen al proyecto próximamente.

 

La primera edición del Pitching Audiovisual Universidad-Industria se celebrará en el CCCB -Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona – los días 21 y 22 de Octubre.