El Liceu impulsa els primers canvis organitzatius

El Liceu impulsa els primers canvis organitzatius

com a base del nou pla Estratègic i de Viabilitat 2014-2017

LICEUF~1

El Gran Teatre del Liceu ha realitzat els primers canvis en la seva organització interna com a base del nou Pla Estratègic i de Viabilitat 2014-2017, que té com a objectiu garantir el model artístic, la sostenibilitat econòmica del teatre i salvaguardar en el màxim possible els llocs de treball.

Els canvis els ha anunciat el director general, Roger Guasch, just un mes després del seu nomenament i d’haver rebut per part del Patronat del Liceu, i més concretament del seu president, Joaquim Molins, l’encàrrec de tenir llest en tres mesos el citat Pla Estratègic i de Viabilitat.

La reestructuració inicial afecta al Departament de Màrqueting i Comercial, que s’orientaran exclusivament a la venda d’entrades i abonaments, amb l’objectiu d’aconseguir la màxima ocupació del teatre i augmentar els ingressos per aquests concepte.

Es potencia també l’àrea de Patrocinis i Mecenatge –fins ara a Màrqueting i que passa a dependre directament del Director General– amb l’objectiu de duplicar en cinc anys els ingressos per aquest concepte. Aquesta àrea incorpora l’explotació d’espais per a tercers, amb l’objectiu de generar recursos econòmics addicionals.
D’altra banda, es crea el Departament de Comunicació i Relacions Institucionals amb la finalitat de donar major transparència a l’activitat del teatre, tant institucional com artística, així com per donar resposta al futur projecte social mitjançant la incorporació de les relacions institucionals en aquesta àrea.

Aquesta àrea englobarà els serveis de premsa, relacions institucionals, RRPP i protocol, publicitat, web, xarxes socials i el projecte social. Al capdavant d’aquesta àrea s’incorpora el fins ara responsable de Comunicació de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Corbera, que va ser director general del Grup BPMO i anteriorment d’Europa Press a Catalunya.
El Liceu està estudiant nous canvis organitzatius i d’operativa interna amb l’objectiu d’evitar en la mesura del possible l’ERO previst per al mes de juliol del 2014, i salvaguardar en el màxim possible el nombre de llocs de treball.

Els serveis jurídics del teatre i la direcció de Recursos Humans estan duent a terme gestions amb la Direcció Provincial de la Seguretat Social perquè resolgui favorablement la prestació per desocupació a la plantilla per l’ERO temporal de setembre, amb la major celeritat.

Així mateix, es treballa amb l’àrea artística i producció per optimitzar el cost de les produccions ja contractades amb l’objectiu de minimitzar les pèrdues previstes d’alguna d’elles, de forma que es pugui equilibrar la temporada artística amb la disponibilitat econòmica.