El Museu de Cultures del Món obrirà el gener de 2015 amb 550 obres d’art de quatre continents

untitled

El Museu de Cultures del Món té com a missió principal la preservació, presentació i difusió del patrimoni artístic i cultural de diverses cultures Àfrica, Àsia, Amèrica i Oceania.

Mostra la diversitat cultural mitjançant l’experiència artística dels pobles des d’una perspectiva pluridisciplinària i vol esdevenir una plataforma de difusió i projecció social del patrimoni i el coneixement d’altres cultures del món

El Museu de Cultures del Món es fonamenta, d’una banda, a partir de la cessió de 2.300 objectes que composen la Col·lecció Folch a l’Ajuntament de Barcelona en règim de comodat per un període de 20 anys i, de l’altra, per una selecció d’objectes procedents dels fons no europeus del Museu Etnològic de Barcelona i d’altres col·leccions destacades del país.

El museu és una plataforma de difusió i projecció social del patrimoni artístic i del coneixement de diferents cultures del món. Per aquest motiu, la proposta museogràfica vol aconseguir l’equilibri entre la presentació dels objectes posant de relleu les seves qualitats estètiques, i alhora oferir una dimensió didàctica que faciliti la comprensió de la realitat multicultural que recull el museu. La tecnologia al servei de la difusió dels continguts, i una acurada presentació dels objectes, són pilars sobre els que es desenvolupa el discurs de l’exposició permanent.

És voluntat expressa del Museu de Cultures del Món mantenir un diàleg permanent amb el col·leccionisme privat amb vocació de projecció pública i social. Així mateix, els programes d’exposicions temporals complementaran el discurs estable del museu amb propostes de desenvolupament de temes transversals i per a mostrar les diverses maneres d’expressar arquetips universals per mitjà de diferents expressions culturals, mitjançant l’exhibició d’obres d’excepcional importància que no formen part de l’exposició permanent. El Museu de Cultures del Món també vol fer palesa la tasca realitzada per les persones que han tingut un paper destacat en la creació de les col·leccions i en el coneixement de les cultures presents a les seves sales.

A més del programa d’exposicions temporals, el museu desenvoluparà programes de difusió en quant a visites guiades, conferències, cursos i tallers didàctics en relació a la diversitat cultural del món, així com programes de recerca per tal d’aprofundir en el coneixement acadèmic sobre les col·leccions del museu.