Es constitueix El Cercle Ciutat del Teatre

CERCLE CT 09

Un punt de trobada entre el món empresarial i el món cultural vinculat a la Fundació La Ciutat Invisible
Els membres d’aquest nou organisme són representants destacats del sector empresarial català i gironí

Un dels seus objectius principals és donar suport en la divulgació i la promoció social i cívica del Temporada Alta- Festival de Tardor de Catalunya

26/02/2014

S’ha constituït El Cercle Ciutat del Teatre (Cercle CT) , un fòrum
de debat per projectar Girona, i la seva àrea metropolitana, com a capital de les arts
escèniques del sud d’Europa. Una agrupació de personalitats de l’àmbit empresarial que
buscarà noves fórmules de relació entre el món de la cultura i el món de l’empresa per fer
patent la funció de la cultura, també, com a motor econòmic.

Els objectius principals d’aquest nou organisme són: buscar fórmules de relació entre la cultura
i el sector privat, donar suport a la divulgació i la promoció social i cívica del Temporada Alta i
potenciar-ne el seu patrocini i mecenatge.

En la primera trobada d’ El Cercle CT el president de la Fundació la Ciutat Invisible, Joaquim
Nadal, ha fet una breu presentació de la Fundació. En el transcurs de la trobada també s’han
donat a conèixer els objectius i membres d’El Cercle de la mà del Sr. Manel Xifra. Les primeres
línies de debat plantejades en aquesta trobada s’han emmarcat en donar diferents punts de
vista al voltant de la següents qüestions: turisme cultural potent i exclusiu al voltant d’un
festival?; noves idees per a la captació de recursos i finançament de la cultura i les arts
escèniques; què pot oferir Temporada Alta al món empresarial? Com es pot potenciar el lligam
ciutat-festival? Qüestions que sorgeixen d’un plantejament global: Economia i cultura: la
interrelació entre empresa, cultura i territori des de l’òptica d’un festival d’arts
escèniques . Un debat coordinat pel senyor Agustí Codina, Vicepresident de la Fundació.
Salvador Sunyer, director de Temporada Alta, també ha presentat una ponència sobre les
línees de futur i l’impacte social i econòmic del Festival pel territori.

Els membres del Cercle Ciutat del Teatre són: Jan Andreu (conseller delegat de Grup
Andreu), Carles Arnal (President de Koobin Event), Marc Coll (director tècnic de Sixtemia),
Carles Colomer (conseller de Telefònica), Sergi Loughney (director de la Fundació Abertis),
Miquel Molins (president de la Fundació Banc de Sabadell), Maria del Mar Nogareda
(consellera d’Hipra), Susana Palau (Susana Palau – Farmàcia), Francesc Planas (President de
Prefabricats Planas), Enric Paredes (Assessoria Paredes), Manel Puig (Dispuig), Jordi Roche
(Apsis Hotels) i Sergi Teixidó (Global Dedos SL). En representació de la Fundació La Ciutat
Invisible: Agustí Codina (MedPlaya i vicepresident primer de la Fundació), Marta Montalban
(secretària de la Fundació), Manel Xifra (Comexi i vocal de la Fundació), Jaume Nadal (vocal
de la Fundació) i Josep Domènech (vocal de la Fundació).
Personalitats de l’àmbit empresarial que configuren un fòrum de debat amb l’objectiu de
projectar Girona com a referent europeu de les arts escèniques i trobar els instruments
necessaris perquè el nostre àmbit territorial, la seva ciutadania i les seves empreses tinguin un
retorn directe d’aquesta projecció.

El Cercle, una de les àrees de la Fundació La Ciutat Invisible
La Fundació La Ciutat Invisible es va constituir el passat mes de juliol amb la vocació de
promoure la cultura, posant en contacte el sector privat i el públic, i apostant per l’excel·lència,
la recerca, la innovació i la creació en l’àmbit cultural. A través de les diferents àrees de la
fundació (Think Tank, El Cercle CT i El Club CT) es pretén treballar per crear un àmbit de
reflexió al servei de la societat, així com dinamitzar, consolidar i internacionalitzar la creació
catalana contemporània.

Els tres organismes que configuren la Fundació Ciutat Invisible són: El Think Tank , l’espai de
pensament i de generació d’idees format per personalitats del món acadèmic, intel·lectual i
empresarial, El Cercle CT , l’entitat que s’ha constituït avui i El Club Ciutat del Teatre , el
contacte amb l’espectador, un club que agrupa persones que volen formar part activa d’una
comunitat interessada en les arts escèniques i la cultura, els membres d’aquest col·lectiu a més
de gaudir d’informació, avantatges i propostes exclusives de teatre, música, dansa, cinema, art
i cultura, es converteixen en els protagonistes d’un nou model cultural gràcies al
micromecenatge i les seves opinions, propostes i suggeriments