Les vespres polifòniques del Cor de Cambra Francesc Valls tornen a la Catedral de Barcelona (27 de novembre)

Les vespres polifòniques del Cor de Cambra Francesc Valls tornen a la Catedral de Barcelona

Cor-Francesc-Valls

 

 

El proper diumenge 27 de novembre a les 20.00 hores, el Cor de Cambra Francesc Valls, tornarà a fer unes vespres cantades a la Catedral de Barcelona.

Les vespres cantades és una acte litúrgic diari a la Catedral de Barcelona però que el proper diumenge s’incorpora la polifonia seguits de les antífones gregorianes. La polifonia acompanya les pregàries i lectures corresponents a l’acte religiós. Els salms i les antífones que s’interpretaran al llarg de les vespres responen a l’esperit de la reconstrucció històrica que mou els objectius fundacionals i ajuda a millorar la dinàmica artística del Cor del Cor de Cambra Francesc Valls.

Les vespres, que coincideixen amb el primer diumenge d’advent, seguiran els textos litúrgics preceptius del dia. Per la part polifònica, s’ha comptat amb mestres de la Catedral de Barcelona com Joan Pau Pujol i Francesc Valls i compositors d’ampli reconeixement musical com Cristóbal de Morales o Tomás Luís de Victòria.

Tot i que a Barcelona s’ha perdut el costum d’acompanyar les vespres amb música polifònica, és una tradició que a Anglaterra o a França, continua en plena vigència. L’ofici es farà al cor central de la Catedral de Barcelona i cantaran els vuit membres del Cor Francesc Valls, dirigits per Pere Lluís Biosca, director titular.

Contingut de les Vespres del primer diumenge d’advent

Entrada Deus in adjutorium, (Francesc Valls)

Himne Conditor alme siderum, (Tomás Luis de Victoria)

Antifona Jucundare filia sion (gregorià)

Salm1 Dixit dominus (Joan Pau Pujol)

Antifona Jucundare filia sion (gregorià)

Antifona Rex noster adveniet Christus (gregorià)

Salm 2 In exitu Israel. Cançoner de la Colombina

Antifona Rex noster adveniet Christus (gregorià)

Antifona Ecce venio cito. (gregorià)

Salm 3 Cantic de nuptiis Agni (gregorià)

Antifona Ecce venio cito (gregorià)

Lectura breu

Responsori breu Ostende domine (gregorià)

Càntic de Maria Ne timeas Maria (gregorià)

Magnificat octavi toni (Cristobal de Morales)

Pregàries

Parenostre llatí (gregorià)

Oració

Benedicció i comiat

Cant de la Sibil·la

Per altra banda, seguint la línia de recuperació del patrimoni musical sacre de la Catedral de Barcelona, recordem que el proper 24 de desembre, el Cor de Cambra Francesc Valls, tornarà a interpretar el Cant de la Sibil·la, just abans de la Missa del Gall. En aquesta ocasió l’encàrrec de la revisió del Cant, s’ha encarregat al reconegut compositor català, Bernat Vivancos.

Sobre el Cor de Cambra Francesc Valls

El Cor de Cambra Francesc Valls va ser fundat el novembre del 2003 per tal de participar de forma regular en més de 70 misses conventuals anuals a la Catedral de Barcelona, oferint setmanalment un variat repertori de motets i cants polifònics en funció dels textos propis de cada dia litúrgic.

Constituït per un grup estable de vuit a dotze cantants professionals, alguns dels seus membres també actuen com a xantres i animadors del cant del poble en laudes, vespres, viacrucis i misses dominicals i festives, garantint la seva presència en més de 350 oficis anuals.

Els seus directors titulars han estat, per aquest ordre: Rafael Murillo, Jorge Coré i Pere Lluís Biosca i David Malet. Des del gener de 2015 n’assumeix novament la direcció Pere Lluís Biosca.