MOSTRA DE TEATRE , DANSA i MÚSICA ESTRENA’T 2015 (fins el 7 de setembre) Centre Cívic Casa Groga

Centre Cívic Casa Groga

MOSTRA DE TEATRE , DANSA i MÚSICA
ESTRENA’T 2015

imatge convo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASES DE PARTICIPACIÓ

FINS AL 7 DE SETEMBRE

Estrena’t és la quarta mostra de teatre, dansa i música del Centre Cívic Casa Groga que pretén promoure, fomentar i donar oportunitat als grups emergents de la ciutat de Barcelona, oferint als guanyadors una via d’accés a les sales professionals.

Aquesta convocatòria s’adreça a tots els grups, col·lectius, companyies emergents en les categories de teatre , dansa i música.

 

Bases de participació

1.Estrena’t tindrà lloc els divendres del 16 d’octubre al 27 de novembre del 2015.

2.Només es podrà presentar a la selecció un espectacle per grup, que haurà d’estar degudament autoritzat per llurs autors o propietaris dels drets de representació. Imprescindible la presentació en el moment de l’actuació del certificat de l’autor autoritzant la seva representació. En cas contrari la responsabilitat recaurà en la companyia participant.

3.La inscripció a la mostra és gratuïta i es pot fer via correu electrònic a l’adreça de correu electrònic estrenat@gmail.com on hi constin: butlleta d’inscripció degudament emplenada que es pot trobar al web del Centre Cívic http://ccivics.bcn.cat/casagroga, i l’enllaç o material en format digital de l’obra.

4.Tots els menors d’edat hauran de presentar el permís dels seus tutors legals.

5.La durada màxima de les propostes durant la mostra serà de: per a peces de teatre màxim 45 minuts, per a les de dansa 20 minuts i per a les de música 30 minuts.

6.El termini de presentació dels projectes es tancarà el dilluns 7 de setembre de 2015.

7.Del total de propostes presentades, un equip intern del Centre Cívic Casa Groga, en farà la selecció definitiva.

8.Durant el mes de setembre es comunicarà tant els grups seleccionats, com els no seleccionats via correu electrònic.

9.El Centre Cívic Casa Groga aportarà tot el material de llum i so del que disposa i també un tècnic que ajudarà a la companyia el dia de la representació. De tot el material tècnic extra que calgui per a la representació se’n farà càrrec el grup participant.

10.Els grups finalistes es comprometen a acceptar les condicions tècniques i d’espai que proposa el Centre Cívic i a assistir a les reunions prèvies a la mostra.

 

El JURAT DE L’ESTRENA’T

11.La valoració de les propostes, la farà un jurat format per professionals de les disciplines de teatre, dansa i música, constituït per a l’ocasió. La seva decisió serà inapel·lable. El Jurat atorgarà els primers premis de cada disciplina.

12.Es realitzarà una votació per part del públic, la qual atorgarà els segons premis de cada disciplina.

 

ELS PREMIS DE L’ESTRENA’T

13.L’organització es reserva el dret d’introduir-hi aquelles modificacions pertinents per millorar aquesta mostra i resoldre, com cregui més convenient, qualsevol situació no prevista en aquestes bases. El calendari de la mostra està subjecte a possibles canvis per motius aliens a l’organització. Els grups participants en seran degudament informats.

14.La participació a l’Estrena’t suposa l’acceptació plena d’aquestes bases.