SOCIETAT DOCTOR ALONSO estrena ContraKant del 5 al 8 de març

Segona de les peces previstes dins la Constel·lació que dedica el Mercat de les Flors a aquesta companyia

ContraKant la Societat Doctor Alonso contradiu el determinisme kantià de que tot està fixat a priori. I ho fa amb el seu personal llenguatge on la dificultat de conceptes filosòfics s’entrellaça amb l’humor per tal de facilitar la seva comprensió. Es tracta d’un projecte d’investigació en torn la figura del filòsof alemany Immanuel Kant i les seves teories sobre l’espai i el temps. Una peça divertida i alhora reflexiva.

Contrakant és una peça feta i interpretada per 8 persones amb cossos i procedències ben diferenciades, que es barregen i contagien de tal manera que esdevenen un centpeus humà que es mou exposat al caos contínuament, generador de moments a vegades còmics, a vegades absurds, a vegades lírics, a cops patètics i de tant en tant sublims. 

Castellano

SOCIETAT DOCTOR ALONSO estrena ContraKant del 5 al 8 de marzo

Segunda de las obras previstas dentro de la Constelación que dedica el Mercat de les Flors a esta compañía

En ContraKant la Societat Doctor Alonso contradice el determinismo kantiano de que todo está fijado a priori. Y lo hace con su personal lenguaje en el que la dificultad de conceptos filosóficos se entrelaza con el humor para facilitar su comprensión. Una pieza divertida y reflexiva a la vez.

Contrakant és una pieza hecha e interpretada por 8 personas con cuerpos y procedencias bien diferenciadas, que se mezclan y contagian de tal manera que llegan a ser un ciempiés humano que se mueve expuesto al caos continuamente, generador de momentos a veces cómicos, a veces absurdos, a veces líricos, a veces patéticos y de vez en cuando sublimes.