Archivo por meses: septiembre 2018

Diada Nacional de Catalunya 11 de setembre


diada_001

La Diada Nacional de Catalunya és un símbol nacional segons l’article 8.1 de l’Estatut d’Autonomia.

La Diada Nacional de Catalunya o Diada de l’11 de Setembre és la festa nacional de Catalunya i es commemora anualment recordant la darrera defensa de Barcelona l’11 de setembre de 1714.

Diada Nacional de Catalunya

La primera llei promulgada pel reconstituït Parlament de Catalunya l’any 1980 va declarar institucionalment la Diada de l’Onze de Setembre com a festa nacional de Catalunya:

« LLEI 1/1980, de 12 de juny, per la qual es declara Festa Nacional de Catalunya la diada de l’onze de setembre:
El recobrament nacional dels pobles passa, sens dubte, per la recuperació de les seves institucions d’autogovern. Passa, també, per la valoració i exaltació de tots aquells símbols a través dels quals les comunitats s’identifiquen amb si mateixes, ja que sintetitzen tota la complexitat dels factors històrics, socials i culturals que són les arrels de tota realitat nacional. D’entre aquests símbols, destaca l’existència d’un dia de Festa, en el qual la Nació exalta els seus valors, recorda la seva història i els homes que en foren protagonistes i fa projectes de futur. El poble català en els temps de lluita va anar assenyalant una diada, la de l’onze de setembre, com a Festa de Catalunya. Diada que, si bé significava el dolorós record de la pèrdua de les llibertats, l’onze de setembre de 1714, i una actitud de reivindicació i resistència activa enfront de l’opressió, suposava també l’esperança d’un total recobrament nacional. Ara, en reprendre Catalunya el seu camí de llibertat, els representants del Poble creuen que la Cambra Legislativa ha de sancionar allò que la Nació unànimement ja ha assumit. Per això, el poble de Catalunya estableix, per la potestat del seu Parlament, la següent Llei:

Article Primer: Es declara Festa Nacional de Catalunya la Diada de l’11 de setembre.

Article Segon: Aquesta Llei entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans de Catalunya cooperin en el compliment d’aquesta Llei i que els Tribunals i autoritats la facin complir. Palau de la Generalitat, a Barcelona, 12 de juny de 1980. Jordi Pujol, President de la Generalitat de Catalunya.

»

El 2006, en l’Estatut d’Autonomia es promulgà legalment que la bandera de Catalunya, l’himne Els segadors, i la Diada de l’Onze de Setembre, eren els símbols nacionals de Catalunya:

« Article 8. Símbols de Catalunya:

 1. Catalunya, definida com a nacionalitat en l’article 1, té com a símbols nacionals la bandera, la festa i l’himne.
 2. La bandera de Catalunya és la tradicional de quatre barres vermelles en fons groc i ha d’ésser present als edificis públics i en els actes oficials que tinguin lloc a Catalunya.
 3. La festa de Catalunya és la Diada de l’Onze de Setembre.
 4. L’himne de Catalunya és Els segadors.
 5. El Parlament ha de regular les diverses expressions del marc simbòlic de Catalunya i n’ha de fixar l’ordre protocol·lari.
 6. La protecció jurídica dels símbols de Catalunya és la que correspon als altres símbols de l’Estat.

La Mercè, patrona de Barcelona 24 de setembre


La Mercè, patrona de Barcelona

5053-55eea6f971c9a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diu la llegenda que la nit del 24 de setembre de 1218, la Mare de Déu es va aparèixer simultàniament al rei Jaume I a Sant Pere Nolasc i a Sant Ramón de Penyafort. A tots tres els va demanar que creessin un orde de monjos dedicats a salvar cristians empresonats pels sarraïns. Eren temps de guerra religiosa.

Segles més tard, el 1687, Barcelona va patir una plaga de llagosta, i es va posar en mans de la Mare de Déu de la Mercè. Acabada la plaga, el Consell de la Ciutat la va nomenar patrona de Barcelona. El Papa, però, no va ratificar la decisió fins dos segles més tard, el 1868.

 

Els orígens de la Festa Major

Després que el Papa Pius IX declarés la Mare de Déu de la Mercè patrona de la ciutat, Barcelona va començar a celebrar festes al setembre. La Mercè va prendre volada l’any 1902, quan sota l’impuls de Francesc Cambó, se celebrà una Festa Major que es convertí en model de les que encara avui tenen lloc a tot Catalunya. De tota manera, la història de la Mercè patiria molts alts i baixos que s’estengueren després de la guerra civil i els anys del franquisme.

 

La Festa, avui

Amb l’arribada de la democràcia, la Mercè va assolir el caràcter de festa autènticament popular, gràcies a la col·laboració d’entitats de tota la ciutat. Avui, la Mercè és una festa que ocupa festivament un gran nombre d’espais públics amb una programació centrada en la cultura mediterrània. En menys d’una setmana, Barcelona aplega una programació ingent que us obligarà a escollir: arts de carrer, cercaviles, concerts, balls tradicionals…

 

L’especialitat barcelonina

Les activitats més tradicionals de la Mercè són, en realitat, un compendi de la cultura popular de tot Catalunya. Hi apareix la sardana gironina, els castells i els diables del camp de Tarragona, les danses que encara avui es mantenen vives per tota la geografia catalana… La gran especialitat barcelonina són les cercaviles, emparentades amb les lluïdes processons que fa segles se celebraven amb motiu del Corpus. Es tracta dels espectacles de carrer més antics que conservem. Avui, com ahir, l’organització de les cercaviles compten amb colles de cultura popular que treballen colze a colze amb artistes de carrer. La seva feina conjunta serveix per mantenir vigent la vocació festiva i teatral amb què van néixer aquests espectacles.

 

L’Acadèmia Catalana de la Música dona a conèixer els Premis Alícia, uns nous guardons anuals que premiaran l’excel·lència i els valors artístics, culturals i socials de la música catalana (21 de juny)


L’Acadèmia Catalana de la Música dona a conèixer els Premis Alícia, uns nous guardons anuals que premiaran l’excel·lència i els valors artístics, culturals i socials de la música catalana 
Els guardons s’entregaran anualment en una gala que se celebrarà al voltant del Dia Mundial de la Música (21 de juny). La data de la celebració dels primers Premis Alícia es donarà a conèixer més endavant.

Els reconeixements estaran conformats per 15 categories entre les quals destaquen «La Trajectòria», «La Innovació» o la distinció de projectes socials i projectes educatius fonamentats en la música. 

L’objectiu d’aquests primers premis és promocionar la música produïda a Catalunya i ressaltar aquells projectes o propostes que es destaquin per la seva excel·lència i fomentin els valors artístics, culturals i socials de la música.

b964fe24-a82c-4ffd-b6e9-8363d42e8942
Els Premis Alícia seran els guardons anuals que  projectin i promocionin de manera transversal els valors artístics, culturals i socials de la música que l’Acadèmia assumeix com a propis.

L’objectiu dels Premis Alícia és guardonar aquells projectes i/o iniciatives singulars que tinguinl’excel·lència com a element vertebrador i una certa atemporalitat que els posicioni al marge de les dinàmiques del mercat i/o negoci.

Amb aquests guardons, l’Acadèmia vol promocionar la música produïda a Catalunya, sense distinció de gèneres o estils,  com un ecosistema que fomenta la creativitat, l’educació d’un públic excel·lent i la felicitat dels ciutadans.
PER QUÈ ALÍCIA?

Per una banda, des de l’Acadèmia, volem compartir amb el conjunt de la societat una reflexió sobre la necessitat de feminitzar el sector cultural i treballar sense prejudicis de gènere ni concepcions patriarcals.

D’altra banda, “Alícia” ens condueix cap aquell imaginari ple de creativitat i fantasia, alhora  surrealista, crític i intel·ligent que conforma l’obra d’Alícia al país de les meravelles i que connecta amb la voluntat de l’Acadèmia de subratllar el poder evocador, creatiu, artístic i social de les arts musicals.

Finalment, Alícia és el nom d’una de les intèrprets catalanes més universalsAlícia de Larrocha. D’aquesta manera retem  homenatge a la seva persona i a la seva carrera artística.

CATEGORIES

 • La Trajectòria. Reconeixerà la trajectòria musical o professional d’una persona, projecte o entitat.
 • L’Autoria o Composició. Reconeixerà l’autoria o composició d’una obra musical de qualsevol estil o gènere.
 • La  Interpretació. Reconeixerà l’expressivitat, l’emoció o el sentiment d’una interpretació o creació musical individual o col·lectiva.
 • La Innovació. Reconeixerà la innovació en l’activitat musical d’una persona o projecte.
 • El Talent Emergent. Reconeixerà aquell artista o formació musical revelació.
 • El Projecte Social. Reconeixerà aquelles persones o entitats per la seva tasca en l’àmbit de la música comunitària i el desenvolupament del vessant social de la música.
 • El Projecte Educatiu. Reconeixerà el projecte educatiu d’aquelles persones, entitats  o projectes en l’àmbit de la pedagogia, la formació o l’educació musical.
 • La Interdisciplinarietat. Reconeixerà la interdisciplinarietat d’un artista o projecte.
 • La Internacionalització. Reconeixerà el desenvolupament o experiència internacional d’una trajectòria o projecte.
 • La Producció discogràfica i/o audiovisual. Reconeixerà un treball discogràfic, productor o producció o  videoclip.
 • El  periodisme musical. Reconeixerà a una persona o projecte per la seva tasca periodística en el marc de l’activitat musical.
 • Recerca. Reconeixerà a una persona o projecte per la seva tasca de recerca i investigació en el marc de la música i/o el seu patrimoni.
 • El Directe. Reconeixerà una creació i/o desenvolupament d’un concert, experiència de directe o espectacle musical
 • La Mediterraneïtat. Reconeixerà un projecte que es relacioni amb la Mediterrània o el seu entorn.
 • Mencions o premis especials. L’Acadèmia es reserva el dret de guardonar determinades propostes i projectes en funció d’aspectes o temàtiques vinculades a l’actualitat, esdeveniments i/o commemoracions.

Les categories: Autoria o Composició, Interpretació, Innovació, Interdisciplinarietat, Producció discogràfica i/o Audiovisual, Directe, Talent Emergent o Mediterraneïtat, premiarà projectes, músics o entitats que hagin produït, editat o estrenat peces durant l’any natural anterior a l’entrega dels premis.

La resta de categories: Trajectòria, Projecte Social, Projecte Educatiu, Internacionalització, Periodisme musical i Recerca, es consideren categories atemporals.

ASPECTES ORGANITZATIUS

Els acadèmics i les entitats associades seran els encarregats de proposar persones, entitats o projectes que, des del seu criteri, donin prestigi o hagin contribuït a donar prestigi a la cultura musical del país. Seran els acadèmics i/o entitats vinculades a l’Acadèmia els qui valoraran les propostes i escullin els guanyadors en cada categoria.

El Consell Acadèmic, òrgan electe i, per tant, representatiu de l’Acadèmia, actuarà com a Comitè de Garanties per supervisar que les candidatures proposades siguin coherents amb els valors i objectius que promou l’Acadèmia. D’altra banda, vetllarà per garantir uns criteris transversals a totes les propostes, basats fonamentalment en la qualitat i/o excel·lència de les propostes, la igualtat i/o equilibri de gèneres i les bones pràctiques en matèria de relacions laborals, contractuals, jurídiques o de gestió de projectes.

L’entrega de premis se celebrarà al voltant de la celebració del Dia Mundial de la Música (21 de juny). La data concreta s’anunciarà més endavant.

ZOOM FESTIVAL Festival Internacional de Ficció Televisiva Del 20 al 25 de novembre · Igualada i Bcn


Zemanta Related Posts Thumbnail

ZOOM FESTIVAL
Festival Internacional de Ficció Televisiva
Del 20 al 25 de novembre · Igualada i Bcn

La nova edició del Zoom, el Festival Internacional de Ficció Televisiva, estrena web i amplia formats televisius
El certamen ha actualitzat la seva cara visible a internet amb una nova web que facilita al públic la navegació i la recerca d’informació relacionada amb el festival.

La 16a edició del Zoom amplia i afegeix nous formats de televisió, més enllà de la ficció. Enguany, programes d’entreteniment o informatius tindran també el seu espai dins el palmarès.

El cartell d’aquesta edició ha estat creat pel dissenyador igualadí Nil Morist i vol ser una al·legoria a la capacitat del Zoom de crear ponts entre l’espectador i el contingut a través de la mirada.

El Zoom 2018 tindrà lloc del 20 al 25 de novembre a diversos espais d’Igualada i Barcelona.

La 16a edició del Zoom, Festival Internacional de Ficció Televisiva tindrà lloc del 20 al 25 de novembre a diversos espais d’Igualada i Barcelona.

Enguany el certamen ha renovat la seva pàgina web i l’ha dotat d’un disseny que facilita la navegació i dona més visibilitat i protagonisme als continguts. Amb un grafisme senzill però acurat, el nou lloc web millora també l’accessibilitat als recursos i la venda d’entrades online així com l’accés a la informació. Al mateix temps, inclou un històric dels 15 anys del Zoom amb imatges i vídeos ‘Re-zooms’. La pàgina web ha estat dissenyada per l’empresa igualadina Instint estratègia digital, patrocinadora del Zoom.

D’altra banda, el certamen s’amplia i afegeix nous formats de televisió, més enllà de la ficció. En aquesta edició, programes d’entreteniment o informatius tindran també el seu espai dins el palmarès. L’ampliació de formats és pel Zoom una declaració d’intencions, una aposta per donar visibilitat i reconeixement a tots els continguts televisius de qualitat.

El cartell d’aquesta edició ha estat creat pel dissenyador Nil Morist (Igualada, 1991). En paraules del graduat en Arts i Disseny per l’Escola Massana de Barcelona, la imatge del Zoom 2018 «pretén construir ponts entre l’espectador i el contingut a través de la mirada». Per l’igualadí, la pantalla és «com una finestra, un mirall que ens interpel·la, una superfície que ens acompanya, ens transporta i ens absorbeix». En aquest sentit, el cartell busca copsar aquesta relació «d’anada i tornada entre el públic i el contingut televisiu que, segons Morist, «crea atmosferes, emocions i sentiments».

Una altra de les novetats del Zoom 2018 és la creació d’un Jurat Vell, que s’afegeix al Jurat oficial i al Jurat jove. El Jurat vell, format per tres membres, vol potenciar i fer valer la mirada de professionals amb experiència en el sector que ja s’han retirat del món laboral però que mantenen interès per a les novetats de l’audiovisual. El Jurat Vell valorarà els films de la secció oficial i concediran el premi a la Millor Pel·lícula.

El Zoom Festival va néixer a Igualada l’any 2003 com a aparador de les pel·lícules realitzades per a la televisió, un gènere poc valorat a principi dels anys 2000. El salt qualitatiu de les sèries i les minisèries i el fort augment d’espectadors, sobretot per la influència de la producció americana, ha revaloritzat aquest gènere fins a arribar al nivell de la bona cinematografia. Al llarg dels seus 16 anys de vida, el Festival Zoom ha viscut aquest gran canvi i ha evolucionat a mesura que ho ha fet el sector de la ficció televisiva. El Zoom va ser el primer festival de l’estat espanyol que va apostar pel cinema per a la petita pantalla. Actualment s’ha convertit en un festival de prestigi per a la indústria i en una cita indispensable per als amants de la ficció.

El festival és una iniciativa organitzada per l’Ateneu Igualadí i compta amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada, Diputació de Barcelona, Departament Cultura de la Generalitat de Catalunya.

ZOOM FESTIVAL
FESTIVAL INTERNACIONAL DE FICCIÓ TELEVISIVA
16a edició

Del 20 al 25 de novembre
Igualada i Barcelona

www.zoomfestival.org

Vuelve el Halloween más terroríficamente divertido de Europa con grandes novedades


Vuelve el Halloween más terroríficamente

divertido de Europa con grandes novedades

                                                                                                                                                                                                                                           

image001 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuelve el Halloween más terroríficamente divertido de Europa, con 160 personajes, 5 pasajes del terror, terroríficos espectáculos y un gran desfile que se adueña de las calles al caer la noche.

 

§  Esta temporada PortAventura World presenta dos grandes novedades: “Apocalipsis Maya”, un pasaje aterrador solo apto para los más aventureros, y una expedición encantada con los personajes de Tadeo Jones.

 

Cada año coincidiendo con la llegada del otoño, el resort se transformará en un lugar embrujado. Hasta el 18 de noviembre, PortAventura World se convertirá en el reino de Halloween, un lugar en el que conviven vivos con monstruos, momias, zombis y seres de la noche. Durante ocho semanas, los visitantes podrán tener una experiencia acorde a su nivel de miedo: escalofriante o terroríficamente divertida para pasar en familia.

 

La temporada de Halloween 2018 de PortAventura World contará con160 personajes, 20 maquilladores coordinados por la campeona de maquillaje 2018 Alejandra Alcañiz, 5 pasajes del terror, 9 terroríficos espectáculos, grupos de monstruos errando por el complejo, menús vampíricos y un gran desfile que se adueñará de las calles al caer la noche. Sin olvidar la hipotética posibilidad de subir a una de las atracciones del parque, acompañado de un par de espíritus. ¿Quién piensa, durante la temporada de fantasmas, que ese asiento estará vacío?

 

Además, para esta ocasión especial, parques, hoteles y restaurantes se decorarán hasta el más mínimo detalle con calabazas gigantes, murciélagos, fantasmas y otras criaturas terroríficasque trasladarán a los visitantes a un mundo del “más allá” y de diversión.

 

Cada año Halloween se suma a la oferta que convierte a PortAventura World en un destino único, donde las familias de toda Europa vienen a disfrutar de la propuesta de ocio, alojamiento y restauración más completa en sus tres parques temáticos y cinco hoteles.

 

cid:image005.jpg@01D44E78.EF5600E0

 

PASAJES DEL TERROR Y NOCHES ESPECIALES

§  Apocalipsis Maya

En el interior de la Gran Pirámide Maya, algo se está agitando…

Para el equipo de arqueólogos, el descubrimiento del tesoro en el interior de la Gran Pirámide Maya será la coronación de un sueño. Pero contra los profanadores de este templo también esta vez llegará, inexorable, la maldición de los dioses mayas. Un recorrido solo apto para los exploradores más temerarios.

 

§  [REC] Experience

El pasaje cerrado más largo de Europa. Aquellos que queden atrapados en su interior, tendrán que enfrentarse a un horror desconocido y letal. Algo siniestro y maligno que se está extendiendo sin control. Lo único que importa es sobrevivir, tratar desesperadamente de escapar.

 

§  Horror en Texas

Dicen los habitantes de Penitence que el sheriff fue a investigar unos misteriosos sucesos en el cementerio y, desde entonces, nadie ha vuelto a tener noticias de su paradero. El clima de tensión en el pueblo aumenta con la aparición de los primeros restos humanos, la atmósfera claustrofóbica y la sensación de catástrofe. Los muertos salen de sus tumbas y atacan a los hombres para alimentarse…¡Huye!

 

§  Selva del miedo

Un velo de niebla que invade la espesura de la Polynesia impedirá ver la llegada de sus siniestros residentes: seres de la noche, devoradores de hombres, hambrientos de almas…

 

§  Noches especiales: “Noche de los Vampiros” (13 de octubre) y “Gran Noche de Halloween” (31 de octubre)

 

 

cid:image009.jpg@01D44E78.EF5600E0

 

 

HALLOWEEN CON NIÑOS

PortAventura World ha preparado una experiencia de Halloween especialmente pensada si se visita o viaja con niños. La ambientación del parque y los hoteles cautivará a todos los miembros de la familia. Un año más, el espíritu del Halloween más divertido está garantizado con los nuevos espectáculos y eventos especiales que harán disfrutar a toda la familia.

 

§  La Expedición Encantada de Tadeo Jones

Tadeo Jones y su pandilla de aventuras viven su primer Halloween en el parque. Para celebrarlo, se ha creado un pasaje pensado especialmente para los más pequeños.

 

§  Ya es Halloween en SésamoAventura

El Conde Draco, anfitrión de la temporada más vampírica del parque, junto al resto de personajes de SésamoAventura caracterizados de Halloween, son los protagonistas de un espectáculo para cantar y bailar en familia.

Además, durante esta temporada, el área ofrece un plan de actividades ininterrumpidas: bailes, canciones, visitas de personajes, escultura de calabazas,…

 

§  La Posada de la Familia Halloween

Emma’s House Restaurant, en Far West, prepara durante la temporada un menú especialmente diseñado por esta extravagante familia, que pasa estos días recibiendo a los comensales y acompañándoles en una velada llena de deliciosas viandas al estilo Halloween.

FESTIVAL PIXIE MARKET SABADELL 21 d’Octubre


 

FESTIVAL PIXIE MARKET SABADELL

 

Preparats per tornar a omplir el Parc Catalunya i participar d’una festa extraordinària?

40313165_2658498920842550_5687365589937422336_n

 

Aquest proper diumenge 21 d’Octubre de 11h 19.00h arriba la cinquena edició del Pixie Market a l’emblemàtic Parc de Catalunya de Sabadell. Un Festival emocionant, que es consolida i creix,  gràcies a la col·laboració de l’Associació Pixies de Flea Market Barcelona, juntament amb tots els participants del Festival.

Mercat de segona mà i disseny – Arts – Concerts de música en viu – Festival de Circ Social  –  DJ’S – Dansa – Batucades – Tallers infantils – Scalestric– Disseny Underground –  Robòtica i 3D– Food-Trucks – Capoeira  – Swing –  i altres Sorpreses Pixies

 

Si no vas venir, i t’ho han explicat, no t’ho pots perdre; ..i si hi vas ser, ja saps el que t’espera!

Descobreix totes les activitats de cultura i participació que impulsen el Festival i mou-te per les parades del Flea! Trobaràs vintage, llibres, discos, roba retro, tresors antics, col·leccionisme, artesania, disseny i talents inquiets.

Esteu inspirats per Reciclar, Reduir i Reutilitzar dins d’un ambient creatiu, cultural i sostenible ?

 

Vine’t al Pixie Market i participa de l’èxit del Festival!!

*ENTRADA i ACTIVITATS GRATIS*


Esdeveniment: 
https://www.facebook.com/events/1926278194105671/

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=b32Ao4dKyto

Ambient del Festival Pixie Market

                                                          Vídeo:  https://youtu.be/HI5zvug0Xsw

youtu.be
Video del Pixie Market, un festival al aire libre lleno de actividades con el Flea Market Bcn y su fantástico mercado de segunda mano. Conciertos en vivo, da…
 

 

SI VOLS PARTICIPAR AL MERCAT AMB UNA PARADETA INSCRIU-TE AQUÍ

https://fleamarketbcn.com/producto/pixie-market-sabadell-%C2%B7-21-10-18/

 

 

Survival Zombie al Poble Espanyol 12 i 13 d’octubre


WhatsApp Image 2017-09-05 at 16.14.00.jpeg

 

 

 

 


El fenomen Survival Zombie arriba per primera vegada a la ciutat de Barcelona

 

73

 

– Sobreviure als zombis. Aquest serà l’objectiu principal dels qui vulguin participar a l’edició especial de Survival Zombie al Poble Espanyol, la primera que es fa a la ciutat de Barcelona i la 222 de la història de l’esdeveniment. Els propers 12 i 13 d’octubre, de 23 a 5 hores, el recinte de Montjuïc acollirà l’exitós real game que integra proves, teatre interactiu, activitat física, diversió i enginy. Aquesta edició de Survival Zombie, que serà diferent a totes les anteriors, s’ha presentat avui al migdia al Poble Espanyol.

 

En un escenari post apocalíptic, els assistents hauran d’anar superant les proves plantejades pels actors sense ser atrapats pels zombis. Si cauen a les seves mans, es convertiran en un d’ells i
qui vulgui podrà passar per l’equip de maquillatge i viure l’experiència de ser zombi de la manera més realista possible. En definitiva, els participants es convertiran en protagonistes de la seva pròpia aventura de terror.

 

Una de les claus de l’èxit de Survival Zombie és, sens dubte, el realisme en l’ambientació, el maquillatge i l’atrezzo. No s’escatima en sang artificial, pròtesis, bombes de fum, bengales, focs artificials… i un equip de 50 maquilladors. Només així els assistents entraran tant en la història que oblidaran en quin any viuen i fins i tot el seu nom.

 

Una aposta consolidada d’oci alternatiu

 

Survival Zombie és el projecte estrella de World Real Games, una empresa creada l’any 2010 amb la voluntat de crear formes d’oci alternatiu realistes i impactants. L’esdeveniment acumula ja 221 edicions arreu del territori espanyol. Durant l’any 2017 va rebre un total de 150.000 jugadors, ha ofert també en tres edicions del Creuer Zombi i ha arribat a països com.

 

INFORMACIÓ PRÀCTICA:

 

Dates: 12 i 13 d’octubre de 2018
Horari: de 23 a 5 hores
Edats: A partir de 10 anys (menors acompanyats d’un adult)
Preu: 34,90€
Venda d’entrades a través de www.zombies.es

 

Està totalment prohibit el consum d’alcohol durant tot l’esdeveniment.

image003

 

Més informació a www.poble-espanyol.com

25º FESTIVAL L’ALTERNATIVA Festival de Cinema Independent de Barcelona Del 12 al 18 de novembre


25º FESTIVAL L’ALTERNATIVA
Festival de Cinema Independent de Barcelona
Del 12 al 18 de novembre
Molly M. Stensgaard, muntadora de Lars von Trier, impartirà una masterclass a l’Alternativa
L’Alternativa celebra 25 anys amb projeccions, seminaris i activitats entorn dels seus convidats: una selecció de dones muntadores i el director Boris Lehman

El festival dedica la secció Elles tallen al treball en l’ombra de les nombroses dones muntadores de la història del cinema. S’oferiran projeccions, una masterclass amb Molly Malene Stensgaard (muntadora de Lars von Trier), una taula rodona amb convidades com Nelly Quettier i xerrades amb Diana Toucedo, Ana Pfaff, Núria Esquerra i Ariadna Ribas, entre altres activitats.

Hi haurà una altra secció paral·lela dedicada al cinema en primera persona del realitzador belga Boris Lehman, que visitarà l’Alternativa i oferirà el seminari La pel·lícula com una llarga caminada.

El Festival de Cinema Independent de Barcelona, l’Alternativa, arriba aquest any a la seva 25a edició. Vint-i-cinc anys defensant la independència creativa de l’autor, la diversitat, la innovació, la llibertat, el compromís i la reflexió.

La 25a edició de l’Alternativa se celebrarà del 12 al 18 de novembre. Les seccions paral·leles es completaran amb la secció Panorama, de produccions nacionals, i la secció Petits Experiments, amb cinema per als més joves de la casa.

El Festival de Cinema Independent de Barcelonal’Alternativa, celebra la seva 25a edició del 12 al 18 de novembre. Després de vint-i-cinc anys reivindicant el cinema més lliure, innovador i compromès, s’ha convertit en un dels festivals cinematogràfics més longeus de Barcelona.

Durant una setmana, el festival oferirà un complet programa de projeccions i activitats que defensen la diversitat i la independència creativa de l’autor i que conviden a la reflexió.

Una de les propostes més interessants de la 25a l’Alternativa serà la secció paral·lela Elles tallen, dedicada a les dones muntadores, la força invisible que es troba darrere de molts films rellevants. La secció serà un recorregut guiat per dones muntadores del cinema nacional i internacional, amb el que es vol reconèixer la tasca, massa sovint invisibilitzada, que s’amaga en algunes de les obres imprescindibles de la història del cinema.

Elles tallen inclourà un extens programa de projeccions de muntadores destacades, amb els films Bonnie and Clyde (Dede Allen), Meshes of the Afternoon (Maya Deren), En la ciudad de Sylvia (Núria Esquerra), Stroszek (Beate Mainka-Jellinghaus), Beau travail (Nelly Quettier), Reservoir Dogs (Sally Menke), Raging Bull (Thelma Schoonmaker), Dancer in the Dark (Molly Malene Stensgaard), Lost Highway (Mary Sweeney) i Trinta lumes (Diana Toucedo i Anna Pfaff), així com una selecció de curts del col·lectiu Dostopos (Ana Pfaff i Ariadna Ribas). També s’oferiran xerrades amb muntadores com Diana Toucedo, Ana Pfaff, Ariadna Ribas i Núria Esquerra, una taula rodona amb Nelly Quettier, Tere Font,Julia Juániz i Núria Esquerra i una masterclass amb Molly Malene Stensgaard. Aquesta secció paral·lela compta amb la col·laboració de la Filmoteca de Catalunya.

Una altra secció paral·lela remarcable de la 25a edició de l’Alternativa serà la dedicada al realitzador belga Boris Lehman. Lehman ha desenvolupat una copiosa filmografia amb la seva pròpia quotidianitat com a tema principal. Tot i el seu caràcter personal i independent, les seves gairebé 400 pel·lícules en diferents registres i formats s’han pogut veure per tot el món, tant als festivals cinematogràfics més importants com en institucions dedicades a l’art contemporani. Boris Lehman visitarà l’Alternativa 2018 per presentar la seva retrospectiva, en què es projectaran els films À la recherche du lieu de ma naissance (1990), Babel. Lettre à mes amis restés en Belgique (1991) i Funérailles (De l’art de mourir)(2016). A més oferirà el seminari de vuit hores La pel·lícula com una llarga caminada, amb la col·laboració de l’ECIB (Escola de Cinema de Barcelona). La inscripció al seminari ja està oberta i es pot fer escrivint a info@ecib.es.

Les seccions paral·leles es completaran amb la secció Panorama, de produccions nacionals, i la secció Petits Experiments, de cinema per als més joves de la casa.

El festival és un punt de trobada que fomenta el diàleg, el debat, la participació activa i la formació, així com un espai de celebració, tant per a públic general com per a professionals, estudiants, seguidors del cinema independent i públic familiar. L’Alternativa compta amb dues seccions oficials competitives de llargmetratges i curtmetratges, i també amb seccions paral·leles. Alhora ofereix una completa programació gratuïta, rica i diversa, cada tarda al Hall del CCCB, que aquest any acull una secció especial de curtmetratges dels 25 anys d’història del festival.

A més, l’Alternativa facilita espais per a la formació i el debat, amb una masterclass, tallers de creaciótaules rodones i tallers per a escoles. La secció l’Alternativa Professionals, per la seva banda, celebrarà la 9a Jornada de l’Alternativa Professionals i les sessions d’assessorament de projectes Mentoring Projects.

La seu central tornarà a ser el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), juntament amb la Filmoteca de Catalunya, a les quals se sumen el cinema Zumzeig i l’espai NOOK. Així mateix el festival comptarà amb la plataforma digital de vídeo a la carta Filmin, en què es podrà veure una selecció dels films d’aquesta edició.

A l’octubre es donarà a conèixer la programació de les dues seccions competitives i de les seccions Panorama i Petits Experiments, així com les activitats que inclourà el festival i els noms dels cineastes confirmats.

4e8842bc-a85f-4cd7-930d-fa760bd95bd9

L’ALTERNATIVA 2018
25È FESTIVAL DE CINEMA INDEPENDENT DE BARCELONA
Del 12 al 18 de novembre

Diferents espais (Barcelona)

MÉS INFORMACIÓ:
alternativa.cccb.org

El Festival Internacional de Cinema del Vi i el Cava 2018 tindrà lloc del 8 al 18 de novembre al Penedès i del 28 de novembre al 2 de desembre al Priorat


Suïssa, país convidat de la vuitena edició del Most Festival
8d3b021c-00b8-44a8-80ba-3c1ec783e121
 • El Festival Internacional de Cinema del Vi i el Cava 2018 tindrà lloc del 8 al 18 de novembre al Penedès i del 28 de novembre al 2 de desembre al Priorat
 • El fotògraf suïs Gérard-Philippe Mabillard exposarà els seus retrats de prestigiosos cineastes brindant amb una copa de vi i visitarà el certamen
 • La Secció Brot augmenta fins als 29 films seleccionats i la Secció Collita manté la xifra amb 37 pel·lícules al voltant del vi
Vilafranca del Penedès, 19 de setembre 2018 · El Most 2018, Festival Internacional de Cinema del Vi i el Cava, escalfa motors i ho fa avançant algunes de les característiques que definiran la seva vuitena edició, que tindrà lloc al Penedès del 8 al 18 de novembre i al Priorat del 28 de novembre al 2 de desembre. Suïssa, convidat especial d’enguany, una exposició internacional de fotogràfica i la millor selecció anual de cinema al voltant del vi són alguns dels atractius de la vuitena edició del certamen que organitzen el VINSEUM – Museu de les Cultures del Vi de Catalunya i el Cineclub Vilafranca amb la col·laboració de les denominacions d’origen catalanes D.O. Penedès, D.O. Cava i D.O. Montsant.
Suïssa, país convidat
El país centreeuropeu pren el relleu de l’Uruguai i serà el convidat especial d’aquesta edició. Amb una tradició vitivinícola sòlida però relativament poc coneguda pel gran públic, la regió del Valais, al sud-oest de Suïssa, compta amb una gran varietat de vinyes i cellers que produeixen una tercera part del vi del país. El Most 2018 descobrirà Suïssa, i concretament aquesta regió, a través de les projeccions i activitats que es realitzaran al seu voltant.
Una d’aquestes activitats serà l’exposició fotogràfica Autour d’un verre de vin (Al voltant d’una copa de vi), del fotògraf suïs i director de Swiss Wines Valais Gérard-Philippe Mabillard, que serà també un dels convidats estrella. Situada a la Capella del VINSEUM –seu principal de tots els tastos de vins d’aquest Most 2018– Autour d’un verre de vin consta d’una sèrie de retrats d’estrelles cinematogràfiques en ambients distesos, tots ells brindant amb una copa de vi a la mà. Woody Allen, Quentin Tarantino, Marthe Keller, Benicio del Toro, Gérard Depardieu, Oliver Stone… Tots ells i fins a una trentena de personalitats són captades per la càmera de Mabillard en aquesta exposició que es podrà veure del 26 d’octubre al 2 de desembre.
(c) Gérard-Philip Mabillard
Imatge de la vuitena edició
El cartell de la vuitena edició del Most juga amb un element tan característic com sovint obviat en el món vitivinícola: el suro. Alzines sureres, amb el seu vermell corinti que recorda al vi negre, rodegen un llenyataire que, il·luminat en plena nit, sembla haver descobert alguna cosa, que contempla embadalit. Una projecció cinematogràfica? Un caldo diví? La intriga, els elements naturals i les tonalitats de la imatge remeten, més implícitament i suggeridora que mai, als dos grans nuclis del festival:cinema i vi.
Verema de programació
La programació del Most 2018 tornarà a comptar amb les seccions que l’han consolidat al llarg dels seus vuit anys. La Secció Collita, que recull les millor propostes cinematogràfiques de l’any sobre la vinya, el vi i el cava; la Secció Brot, selecció dels curtmetratges més destacats de l’any en l’àmbit espanyol, i Gran Reserva, amb grans títols en preestrena maridats amb vi i cava.

La Secció Collita constarà de 37 títols que sumen més de 900 minuts de metratge de tot tipus de gèneres i estils i provinents d’arreu del món. Dels 37 treballs, 16 són nacionals –dels quals 9 catalans– i 21 de països tan variats com Xile, França, Suïssa, Canadà, Bèlgica, Alemanya i els Estats Units. Entre ells hi trobem Grand cru, que segueix al reconegut viticultor d’origen canadenc Pascal Marchand durant un any, 2016, en què la collita a la Borgonya va ser nefasta, fruit de malalties a les vinyes i grans gelades; El origen, que explica el viatge de José Antonio Navarrete (Quique Dacosta, Dénia) i Juan Luis García (Casa Marcial, Arriondas) fins a Múrcia, la regió que els va veure néixer, per recuperar l’orgull dels vins de Jumilla; i Revolución líquida, acostament humanista a l’ofici del sommelier a través de tres professionals i de la mà de la inquieta Clara Isamat, directora ja guardonada amb el premi Most l’any 2016 i premiada amb el màxim guardó del Festival Oenovidéo 2018. També destaca, aquest any, una forta presència del territori amb cinc treballs penedesencs que posen de relleu la creixent simbiosi entre aquests dos mons dels què el Most n’és el denominador comú. Un d’aquests títols és40 hectàrees, la terra i el pagès, documental de Pep Puig que reivindica la figura del pagès que treballa la vinya en ple segle XXI. Acompanyant a deu pagesos, podrem escoltar les reflexions a cau d’orella sobre la seva manera de relacionar-se amb la terra.

Per la seva part, la Secció Brot 2018 comptarà amb 29 films escollits d’entre 275 candidats, incrementant la selecció respecte als 22 de l’any anterior.

Most. Festival Internacional de Cinema del Vi i el Cava
8a Edició | 8 – 18 de novembre 2018 | Penedès

La ‘Gent amb soul’ será la protagonista de Palo Alto Market los próximos 6 y 7 de octubre


LA ‘GENT AMB SOUL’ SERÁ LA PROTAGONISTA
DEL PRÓXIMO PALO ALTO MARKET

 

OCT CABECERA FB

 

En diciembre PAM celebra su cuarto aniversario y, durante estos meses, quiere destacar su compromiso con el entorno social, cultural y medioambiental, así como destacar los logros conseguidos hasta la fecha.

Una iniciativa que, en cuatro años, ha sido capaz de generar alrededor de su proyecto una comunidad muy numerosa de profesionales emergentes, artistas locales y público interesados en producir y consumir la cultura y el ocio de manera sostenible. Por eso el alma de PAM la constituye un colectivo de mucha gente comprometida con los valores del proyecto que lo empujan y le dan forma.

El alma está en… el soul y el funk
La música en vivo suena más negra en esta edición. El escenario Aperol Spritz Club se llenará de soul pop con la voz del inglés James Kadande. Ha llegado a compartir cartel con artistas de la categoría de Lenny Kravitz, George Benson, Iggy Pop, Keziah Jones, Pink, Skunk Anansie, Billy Idol, Maceo Parker, Moloko … Un auténtico referente del rock y la música negra que lo confirman como uno de los grandes nombres de la muy dinámica escena del soul.

El Afro-Funk llegará de la mano de Moya Kalongo. La banda ha logrado dar forma a un sonido armonioso y tremendamente percusivo, que se nutre de la psicodelia y la desbordada energía ‘punk’ que el carismático cantante de origen mozambiqueño, Simonal Bie, aporta en el escenario. Un concierto que se prevé como un auténtico festival de baile y espontaneidad.

La sencillez de pop y la libertad del jazz tomarán el escenario Viña Esmeralda con la cantante Saphie Wells y el pianista Juanjo Fernández. La formación clásica del pianista y el paso de ambos por el Taller de Músics ha llevado al dúo a encontrar en las melodías de grupos como The Smiths, The Beatles, Kings of Convenience, entre otros, nuevos caminos expresivos y una manera compartida de entender la música creando una atmósfera cálida e íntima.

El alma está en… la imaginación de los más pequeños
Las mañanas en la Terraza Solán de Cabras estarán dedicadas a los peques que podrán disfrutar con el taller de (Re) Convertibles, en el qué reutilizando botellas de agua, los más pequeños podrán crear animales de la selva, dinosaurios, astronautas, cohetes y un largo etcétera de divertidos juguetes para llevarse a casa, ¡el límite está en su imaginación!
El alma está en… el cuidado artesano
Los originales diseños de Junco Jewels elaborados de manera completamente artesanal en pequeños talleres madrileños con una producción seleccionada en la que se apuesta por la tradición del oficio.Las gafas de diseños icónicos o clásicos con materiales premium a precios justos de Project Lobster. Los maravillosos artículos para hogar turcos de Slow Public. Los altavoces inalámbricos totalmente ecológicos, funcionales, minimalistas y divertidos de Ecophonic.

En la pasión por la aventura, los viajes y el arte está el origen deikkelele. Todos y cada uno de los tesoros Ikkelele están hechos a mano, con mimo y dedicación por artistas de todo el mundo: collares vintage de la India, Faldas y Tops bordados a mano traídos desde Rajasthan, Vestidos afganos y de Pakistán, Huipiles Bolsos bordados a mano de Méjico, Kimonos y hasta artículos de decoración

El alma está en… el nuevo espacio Casa Gourmet
En esta edición Palo Alto Market inaugura un nuevo espacio con deliciosas propuestas gastronómicas que podrán acompañarse de una Moritz bien fresquita: Casa Gourmet. Un lugar donde tomarse un descanso y sentarse a probar las propuestas saludables, frescas y sabrosas de Healty Bites, las auténticas empanadas argentinas deMuns, descubrir la sorprendente cocina senegalesa de la mano deDiomcoop o las típicas cachapas venezolanas de La Cachapera.
El alma está en…  proyectos comprometidos
Como en cada edición, Palo Alto Market apoya a organizaciones no gubernamentales profundamente involucradas en causas humanitarias. En esta ocasión, la agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR, será la invitada. La iniciativa de ACNUR se basa también en la protección y visibilización del colectivo de refugiados, queriendo transmitir que a pesar de lo difícil que pinta el panorama actual con altísimas cifras de población refugiada, también son cada vez más las personas que se movilizan para ayudar a la causa.

Nit de portes obertes al Museu Egipci de Barcelona gràcies a Panasonic 19 d´octubre


Nit de portes obertes al Museu Egipci de Barcelona gràcies a Panasonic

 1850

El divendres 19 d’octubre el Museu Egipci de Barcelona celebrarà la primera “Free Friday Night” patrocinada per Panasonic.

El Museu Egipci de Barcelona i l’empresa japonesa Panasonic han tancat un acord de patrocini que beneficiarà a la ciutadania de Barcelona donant accés gratuït al museu una nit a l’any durant els propers tres anys.

Panasonic ha dotat al Museu amb una nova instal·lació de climatització innovadora i eficient que permet conservar les més de 1.200 peces que formen el fons del patrimoni arqueològic del Museu Egipci.

 

 El Museu Egipci de Barcelona ha tancat un important acord de col·laboració amb el gegant tecnològic Panasonic. L’empresa japonesa líder en el sector de la climatització i l’electrònica de consum dóna un impuls encara més fort a l’entitat cultural de Barcelona. Des de 2012 Panasonic és mecenes del Museu Egipci de Barcelona, entitat que s’autofinança mitjançant els seus recursos propis i gràcies a la col·laboració d’empreses com Panasonic que amb la seva acció de mecenatge volen tornar a la societat part dels seus beneficis empresarials.

Panasonic és una empresa que compleix 100 anys des de que Konosuke Matsushita la fundà a Osaka i començà a produir  allò necessari pel Japó d’aquella època. Un dels seus primer invents va ser fabricació d’un endoll i portalàmpades, un 2×1 per tal que les persones poguessin, per exemple, planxar amb llum, o també el llum per les bicicletes, una aportació tecnològica que va millorar la vida dels treballadors japonesos il·luminant-los el camí de tornada a casa després de llargues jornades de treball. El 1958 va dissenyar el primer aire condicionat amb l’objectiu de donar solució a les altes temperatures tropicals que patien les llars japoneses.

Des de l’inici, Panasonic segueix amb el mateix objectiu de ser útil a la societat contribuint al progrés del món a través dels productes que dissenya, produeix i comercialitza. La directora general de la Fundació Arqueològica Clos, Mariàngela Taulé, ha destacat aquest matí en una roda de premsa conjunta que “el mecenatge de grans empreses al sector cultural és vital pel dia a dia d’entitats com el Museu Egipci de Barcelona, que no rep cap mena de subvenció pública. Gràcies a aquest acord, disposarem d’un equipament de climatització de màxima fiabilitat i innovació tecnològica que a més garantirà una gestió energètica més eficient del Museu”.

Per la seva banda, el Sr. Francisco Perucho, Director General de Panasonic Climatització Iberia ha incidit en què “l’acord entre el Museu Egipci de Barcelona i la nostra empresa donarà un impuls encara més fort a l’acció de mecenatge que des de el 2012 es porta a terme a l’entitat cultural barcelonina. Aquesta acció és una de les principals que la nostra companyia realitza a l’Estat Espanyol”. El Sr. Enric Vilamitjana, Director General de Panasonic Climatització a Europa, ha afegit que“per Panasonic és important retornar als ciutadans part del seu benefici econòmic enfortint entitats culturals al servei de la conservació del patrimoni universal perquè és una de les fórmules de contribuir al progrés de la humanitat i que coincideix amb un dels pilars fonamentals de la nostra companyia”.

A més de la renovació de tota la instal·lació de climatització amb la tecnologia més innovadora i eficient, l’acord entre Panasonic i el Museu Egipci de Barcelona contempla l’organització conjunta de la primera edició de la “Free Friday Night al Museu Egipci”. Entre les 19 i les 00 hores del divendres 19 d’octubre s’obriran les portes del Museu Egipci de Barcelona perquè tota la ciutadania pugui gaudir de les seves instal·lacions de manera gratuïta durant unes hores. Els usuaris que hi vulguin assistir, podran visitar tant la col·lecció permanent com la recentment inaugurada exposició temporal “Passió per l’Egipte faraònic: 200 anys de col·leccionisme al Museu Egipci de Barcelona”, que commemora el 25è aniversari de la Fundació Arqueològica Clos i el mateix museu. Addicionalment, s’organitzaran tallers d’escriptura jeroglífica i de momificació durant tota la nit. (Horaris dels tallers: consultar la web del museu).

La roda de premsa ha acabat amb la celebració de la tradicional cerimònia japonesa “Kagami Biraki” presidida per un dels principals directius japonesos de Panasonic a Europa, Makoto Takahashi, i Mariàngela Taulé, un acte que simbolitza l’inici d’una nova etapa amb el desig d’aconseguir bona fortuna i harmonia. 

 

«NINGÚ ÉS UN ZOMBI» El musical social sobre el bullying i l’amistat a partir de l´1 d’octubre al Jove Teatre Regina


El proper 1 d’octubre el Jove Teatre Regina compleix 30 anys dedicat a la producció i exhibició d’espectacles per a infants i joves. Quin millor moment per a innaugurar una temporada familiar amb 6 estrenes, arriscant amb propostes que amplien les franjes d’edat superiors ( a partir dels 10-12 anys), afiançant la 2a Temporada estable de Teatre per a Adolescents (a partir dels 14 anys) i donant el tret de sortida amb l’estrena d’un musical social que ens parla del bullying i l’amistat?

 

«NINGÚ ÉS UN ZOMBI»

 

b6893e75-1b8b-4231-9447-2039e0371d4f

«Waldemar Ics, de deu anys, arriba de Polònia a una escola catalana on, degut a la seva particular condició de mort vivent, serà rebutjat i perseguit, especialment per un company (sense nom) que comprendrà massa tard que  l’amistat veritable no entén de diferències socials o culturals, de vius o de morts. Que l’afecte, en definitiva, traspassa el llindar del temps. L’arrelament del Wally i la seva família -tres tietes zombis de  mig segle de vida- en una vella casa dels  indians provocarà un xoc entre dos mons dispars condemnats a no entendre’s….»

 

Una adaptació teatral de la exitosa novel·la juvenil de JORDI FOLK,guanyadora del PREMI BARCANOVA DE LITERATURA 2013

 

“Ningú” és un al·legat contra la intolerància, les  diferències de raça, classes socials o idees. És també una reflexió com les deficiències psíquiques i físiques esdevenen, sovint murs infranquejables  que cal derruir.

 

I si els zombis, o sigui els diferents,  fossin els bons i els humans els dolents?  Quin d’ells seria doncs aquell que tingués el cor més gran?  I si això passava en una petita escola del nostre país? Un espectacle àgil, tendre i divertit que et deixa amb la pregunta: “Què faig jo per aquells que són diferents, o que, fins i tot, creiem que no són ningú?»