Barcelona, amiga dels animals

Barcelona, amiga dels animals

gossos

 

 

 

 

 

» L’Ajuntament de Barcelona posa en marxa la primera fase del pla per ampliar o crear més espais d’esbarjo per a gossos

» Barcelona tindrà 104 àrees d’esbarjo amb més de 150 m2. Tots els districtes passaran a tenir, com a mínim, d’una gran àrea per a gossos de 700 m2 o més

» La ciutat oferirà més de 54.000 m2 d’espais d’esbarjo per a gossos, 22.500 m2 més que fins ara

» La mesura dóna compliment a l’acord assolit amb l’aprovació de la nova ordenança d’animals de companyia

» La capital catalana ha reforçat el seu posicionament internacional per les polítiques de convivència entre les persones, els animals i l’entorn

» Primera fase del pla per tenir més espais per als gossos

Barcelona guanyarà 22.500 m2 destinats a l’esbarjo dels animals.
Tots els districtes tindran com a mínim un gran àrea de més de 700 m2

L’espai públic és un lloc per compartir, i per tant, cal dotar-lo dels elements necessaris perquè aquest convivència sigui possible. Un d’aquests elements són les àrees destinades a l’esbarjo dels gossos. Actualment hi ha identificats poc més d’un centenar d’espais per a gossos, molts dels quals de petit format, amb una superfície total de 30.397 m2.

En el procés d’elaboració de la nova ordenança municipal de protecció, tinença i venda d’animals, l’Ajuntament va assumir el compromís d’actualitzar aquest cens d’espais amb l’objectiu d’optimitzar-los i millorar-los i veure en quines zones seria possible guanyar-ne de nous, amb l’objectiu d’oferir a la ciutadania àrees d’un format més gran.

Un primer diagnòstic treballat entre el departament de Benestar Animal, l’àrea de Medi Ambient i els districtes ha donat com a resultat l’oportunitat d’arribar fins a 148 àrees per a gossos, 104 de les quals amb més de 150 m2. El pla permetrà guanyar 22.500 m2 més d’espais destinats a gossos, fins a 54.165 m2 a tota la ciutat.

Gràcies a l’ampliació, millora i creació de nous espais, Barcelona tindrà 104 àrees de més de 150 m2: 80 entre 150 i 700 m2 i 24 grans àrees d’esbarjo amb més de 700 m2.

La primera fase del pla de millora de les àrees d’esbarjo per a gossos és garantir que com a mínim tots els districtes de la ciutat disposin d’una àrea d’esbarjo per a gossos de 700 metres quadrats o més. A més, s’ha treballat per tal de crear nous espais i millorar o ampliar els existents, sempre que sigui possible.

Cada districte i cada barri presenta realitats ben diferents pel que fa a la disponibilitat d’ampliar els espais existents o cercarne de nous, de manera que mentre es desplega aquesta primera fase del pla se seguirà treballant per identificar noves oportunitats i necessitats.

Les àrees d’esbarjo per a gossos afavoreixen la relació entre els animals i també entre els veïns i veïnes del barri, i han de ser espais còmodes i agradables per a tots els usuaris. Aquestes àrees han d’estar envoltades amb tanques de fusta i a l’interior hi ha bancs, expenedors de bosses per recollir la femta i papereres de material no oxidable on dipositar-les, així com també una font dissenyada perquè els gossos puguin beure sense dificultats.
Quan l’espai ho permet, estan enjardinades amb arbustos que ornamenten l’espai i arbres que ombregen les zones amb bancs. El paviment és de sauló i disposen d’un sistema de reg programat per aspersió. Hi ha també àrees més petites, envoltades de tanques vegetals, la funció de les quals es ordenar les evacuacions dels gossos a la via pública-

L’Ajuntament de Barcelona està treballant coordinadament amb el Col•legi de Veterinaris per garantir quines són les característiques que cal que compleixi cada àrea, en funció de les seves característiques i la seva dimensió, amb l’objectiu que siguin confortables i còmodes per a tots els usuaris. És important comptar amb la col•laboració de tots per mantenir-les en condicions òptimes, i per això també hi ha rètols que informen de l’obligació que tenen els propietaris de recollir els excrements i, per tant, de contribuir a garantir el seu bon estat.

El pla de millora i creació de noves àrees d’esbarjo per a gossos està acompanyat de les campanyes per promoure la tinença responsable d’animals, que es fan amb la col•laboració de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

» 48 actuacions: 19 ampliacions i 29 àrees noves

La primera fase del pla preveu 48 actuacions. La prioritat ha estat ampliar àrees ja existents o bé crear-ne de noves. Un dels trets més importants del pla és aconseguir que aquestes àrees siguin àmplies i còmodes per als seus usuaris, per la qual cosa s’ha fet un treball intens amb tots els districtes per poder identificar els llocs on era possible créixer per tenir àrees més àmplies i còmodes.

El pla es desplega a tots els districtes, amb l’objectiu de donar la màxima cobertura possible a tots els barris de la ciutat. Gràcies a aquest treball Barcelona passarà de 56 a 80 àrees d’entre 150 i 700 metres quadrats, i tots els districtes passaran a tenir com a mínim una gran àrea de més de 700m2. En total, s’ampliaran 19 àrees i se’n crearan 29 de noves.