El Mercat del Ninot obre de nou el dimarts 19 de maig

El Mercat del Ninot obre de nou el dimarts 19 de maig

Proyecto-Mercat-Ninot-Mateo-zona-autoservicio

 

 

 

 

 

 

 

 

» L’edifici s’ha renovat completament i s’ha reorganitzat l’oferta comercial per assegurar la seva viabilitat

» La construcció del nou mercat ha significat una inversió de 20,6 milions d’euros

» El mercat guanya en serveis i amplia els seus horaris amb una oferta comercial de 4.000 metres quadrats

» El Ninot llueix nou mercat

El mercat del Ninot obrirà de nou les seves portes el proper dimarts 19 de maig un cop enllestides les obres de remodelació de tot l’edifici, tant a l’exterior com a l’interior, i l’adaptació de la seva estructura comercial. Aquests dies, els comerciants posen a punt les seves parades amb els últims detalls i el mercat es prepara per tornar a la seva activitat comercial a l’espai del carrer Mallorca.

El mercat es configura com un centre bàsic de serveis i punt de trobada per al barri en l’àmbit de les superilles de l’Eixample. A l’edifici del mercat, els veïns i veïnes de l’Esquerra de l’Eixample trobaran una oferta renovada i atractiva del producte fresc proveït pels comerciants i les avantatges de comptar amb un autoservei en el mateix edifici que permet un sol espai de compra per a tots els productes d’ús quotidià (one-stop shopping). L’edifici del mercat també acull un nou Punt Verd de barri, un restaurant, un aparcament i nombrosos serveis d’ús quotidià per al veïnat.

L’actuació arquitectònica de l’edifici ha estat acompanyada d’una millora urbanística, en un àmbit de 2.800 m2, que contribueixen a la millora qualitativa de l’entorn del mercat. S’han creat dues noves places a les cantonades del carrer Mallorca amb Casanova i Villarroel i s’han eliminat els contenidors de brossa del mercat i de la càrrega i descàrrega dels camions, que es desplacen a la planta logística soterrània del mercat. L’actuació es complerta amb la nova urbanització del passatge existent entre els carrers Casanova i Villarroel, fent-ho amb criteris de semipeatonalització amb calçada a nivell de vorera. Aquest passatge serà l’accés al Punt Verd del mercat. El nou enllumenat es realitza amb tecnologia leds i sistemes de regulació de fluxe que contribueixen a l’estalvi energètic.

En els propers mesos es procedirà a l’enderroc del mercat provisional i a la redacció del projecte de reurbanització dels Jardins Duran y Reynals tenint en compte les propostes del procés participatiu desenvolupat amb els veïns del barri de l’Esquerra de l’Eixample en aquests darrers mesos. En total es van recollir 50 suggeriments al voltant del projecte de reposició d’aquesta àrea verda del barri, que s’ha perdut temporalment mentre l’espai ha acollit la carpa provisional del mercat.

El dissabte 30 de maig està prevista una festa de celebració del nou mercat.

Les principals actuacions que s’han fet al mercat:

o Recuperació i rehabilitació de tot l’edifici, incloent la coberta. S’ha aplicat a les façanes un revestiment per dotar el mercat d’una nova imatge.

o Les parades exteriors s’han integrat en la façana de l’edifici. D’aquesta manera s’ha guanyat espai en les voreres i s’han recuperat com a espais públics els dos patis tancats que hi havia a la façana del carrer Mallorca.

o La sala de vendes s’ha mantingut en el mateix nivell on era, i s’ha conservat els accessos a peu pla pels carrers Casanova i Villarroel. S’ha realitzat una nova distribució de les parades, que guanyen en dimensió i capacitat logística.

o S’ha excavat i construït un doble nivell soterrat, per al pàrquing de 105 places d’aparcament per als clients del mercat, i per a la zona logística de la càrrega i descàrrega de mercaderies, magatzems i l’espai de brossa.

o S’ha creat un nou accés principal al carrer Mallorca amb un gran hall que distribueix l’accés al mercat i/o a la nova superfície comercial (en planta parcialment soterrada) mitjançant rampes, escales i ascensors.

o El mercat disposa d’un sistema de climatització per a confort dels clients i comerciants.

o S’han implantat mesures en favor d’un ús més eficient de l’energia, com ara plaques fotovoltaiques per al consum elèctric i plaques solars per a l’escalfament d’aigua, entre d’altres intervencions, alhora que s’han renovat totes les instal•lacions de serveis (aigua, llum, enllumenat).

o S’han introduït millores en els sistemes de regulació i control dels aparells de climatització, enllumenat amb bombetes de baix consum i utilització de leds. També s’han renovat les finestres i finestrals per d’altres amb un millor comportament tèrmic. Amb la reforma, el mercat ha guanyat en il•luminació natural.

Renovació completa de l’edifici

Les obres del mercat del Ninot es van iniciar el mes d’octubre de 2009 després que els paradistes es traslladessin al mercat provisional situat a la Plaça del Dr. Ferrer i Cajigal. El projecte de remodelació del mercat es va adjudicar en concurs públic a l’estudi MAP Arquitectes-MUR GARGANTÉ Arquitectes, que lidera l’arquitecte Josep Lluís Mateo. La construcció del nou mercat ha significat una inversió de 20,6 milions d’euros.

El mercat ha renovat la seva façana amb un revestiment exterior que el dota de més visibilitat i una imatge més moderna. Les façanes de vidre s’han dotat d’una gelosia, a manera de segona pell, la missió de la qual és tamisar la llum solar que arriba a l’interior del mercat. Està dissenyada de tal manera que impedeix la radiació solar directa cap als productes exposats per a la venda.

A l’interior, tot s’ha transformat. Destaca la sala gran de vendes que tot i mantenir-se al mateix nivell, ara ofereix més passadissos i més amples per als clients, i els establiments amb més profunditat, són més còmodes per als comerciants que gaudeixen de més mobilitat per a la logística de les mercaderies. També s’han incorporat una nova coberta de zinc, el sistema de climatització, noves instal•lacions de serveis i mesures en favor d’un ús més eficient de l’energia.

L’accés principal des del carrer Mallorca ha adoptat la forma d’un distribuïdor que canalitza el flux de clients cap el mercat i el nou supermercat -ubicat a la planta semisoterrada-, mitjançant accessos a peu pla al mercat i escales mecàniques que comuniquen els diferents nivells. El mercat ofereix fins a 105 places d’aparcament per als clients amb entrada pel carrer Casanova. A les plantes soterrades també hi ha nous espais per a magatzem, tractament de la brossa i molls de càrrega i descàrrega (des del carrer Villarroel).

Oferta comercial

La superfície destinada a la venda és d’uns 4.000 metres quadrats. La planta principal s’ha reorganitzat comercialment de forma que els comerços o parades es troben ara concentrades en diversos punts per especialització de producte. És l’espai on es concentra la venda de producte fresc, tradicional del mercat. En total, hi ha 83 establiments, dels quals 48 són alimentaris i es troben a l’interior del mercat juntament amb el restaurant, i els altres 33 no alimentaris, incorporats a la façana exterior del mercat. El supermercat, a la planta -1, el gestiona Mercadona, empresa que va obtenir la concessió a través del concurs públic convocat per l’Institut Municipal de Mercats.

Una de les novetats que incorpora el nou mercat és que les parades que tinguin quatre metres de fondària, poden incorporar càmeres frigorífiques i obrador. D’aquesta manera, s’afavoreix l’emmagatzemament i el transport dels productes per als comerciants, que no caldrà que accedeixin de forma freqüent als magatzems del soterrani quan calgui reposar gènere o guardar-lo. Aquest detall incrementa la seguretat alimentària i fa que els comerciants guanyin en autonomia i hagin de dedicar menys temps i esforços al transport de les mercaderies. Diversos establiments han fet una adaptació específica de la seva parada per incorporar autoservei o degustació de producte a més de la venda directa .

Els establiments no alimentaris s’han ubicat dins de la façana del nou mercat, fet que ha permès alliberar espai a les voreres.

Ampliació d’horaris i nous serveis

Un element destacat del model de reforma dels mercats barcelonins és la millora i introducció de nous serveis. El mercat guanyarà en ampliació d’horaris per tal d’adaptar-se a les necessitats dels clients i no perdre quota de mercat davant la competència d’altres establiments situats en la proximitat. A partir d’ara, s’hi podrà comprar ininterrompudament matí i tarda.

Amb la renovació també s’ha creat un Espai Cuina, equipat amb tot el necessari per a fer demostracions i cursos de cuina vinculats al producte dels mercats. Els comerciants estan preparant una programació regular per a infants, joves i adults. El mercat també disposa de servei de repartiment a domicili gestionat per l’empresa social Compra-Servei dedicada a la integració i promoció personal, laboral i social de persones amb discapacitat. S’incorpora també wifi i un punt d’informació per als clients.

A més, el mercat disposarà d’una nova oferta de restauració. Mercats de Barcelona va adjudicar el passat dia 20 de febrer a “La cuina del Ninot” la concessió per a l’explotació d’un restaurant a l’interior del mercat. “La cuina del Ninot” serà el nou espai gastronòmic del mercat i de la ciutat, basat en una cuina de mercat amb producte fresc de temporada. Està previst que obri a principis d’aquest estiu.

A la façana nord, s’ha construït el Punt Verd de barri del Mercat del Ninot. És una instal•lació mediambiental, de dimensions reduïdes i situades dins de la trama urbana, pensada per portar els residus domèstics de menor volum i que no es poden llençar en els contenidors del carrer. El Mercat del Ninot és el primer mercat que incorpora dins de la seva estructura un Punt Verd de barri, amb l’objectiu de fomentar i facilitar el reciclatge dels residus entre els seus clients.

A l’àrea d’aparcament, situada a les plantes soterrades, s’hi ha instal•lat un espai perquè els vehicles elèctrics puguin fer la recàrrega de la bateria.

Història d’El Ninot

El Mercat del Ninot està situat en un emplaçament històric pel comerç de la ciutat. Hi ha constància que des del 1893, en el mateix espai, hi tenia lloc un mercat a l’aire lliure que depenia de l Ajuntament de Les Corts, aleshores un municipi independent. La inauguració del mercat, tal i com el coneixem actualment, es remunta a l any 1933.
Inicialment, al mercat se li va donar el nom de «El Porvenir», ja que es trobava en una zona molt pròspera en aquell moment. Tot i així, el nom popular del mercat, i pel qual sempre se l’ha conegut, és el del «Ninot», en referència a la petita figura d’un noiet que es troba situada a la façana principal del mercat. Les facilitats d’accés, aparcaments i connexió amb bus i metr), així com la vida comercial que gira al seu entorn, fa que sigui un dels mercats més importants de la ciutat. L’assemblea de comerciants va aprovar el 25 de febrer de 2008 el procés de reforma del mercat.