Celebració de l’Any Nou Xinès (dissabte 21 de febrer)