Els feréstecs (del 7 de maig a l’1 de juny) Teatre LLiure de Montjuïc