Fills de Wifredo el Pelut (això vol dir catalans), Conferència Xavier Albertí (4 de març) TNC