NIT DE CIRC DELS PREMIS ZIRKÒLIKA DE CIRC DE CATALUNYA 2013 (17 de desembre)