Nit dels Museus ( Fundació Joan Miró) 16 de maig

Dissabte 16 de maig de 2015
Entrada lliure de 19 h a 1 h

CEt4pDFW0AA79b_

 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓ JOAN MIRÓ

Parc de Montjuïc, s/n.
08038 Barcelona.
Tel. 93 443 94 70
http://www.fmirobcn.org

Ruta 1 De Montjuïc a l’Hospitalet

La fundació té la col·lecció pública més completa de l’obra de Joan Miró, integrada per pintures, escultures, ceràmiques, tèxtils, gravats i dibuixos de l’artista de totes les èpoques.

EXPOSICIONS:

Col·lecció permanent de Joan Miró
La col·lecció d’obra de Joan Miró de la Fundació permet repassar tota la trajectòria de l’artista des dels seus inicis fins a la construcció del seu estil personal i singular.

«La notte, 1961», de Frederic Montornés (Fotografia al vestíbul)
Des dels anys noranta, Frederic Montornés alterna la seva activitat com a crític d’art i comissari d’exposicions, en què estableix un diàleg intens amb els artistes, amb la necessitat intuïtiva de fixar allò que captura la seva mirada amb una càmera digital. Però no és fins al cap d’uns quants anys que una part d’aquestes imatges llargament arxivades entren en relació amb fotografies més recents fetes per atzar. Sempre amb la complicitat de la nit, el fotògraf redescobreix nous vincles i observa com les imatges s’aparellen, de dues en dues, en un diàleg secret, en una conversa inacabada.

«Prophetia»
Aquesta exposició, comissariada per Imma Prieto, proposa una reflexió sobre la idea d’Europa a partir de la situació social, política i econòmica actual.
Reuneix obres de vint-i-cinc artistes que han seguit i comentat el procés de formació de l’Europa comunitària. El punt de partida de l’exposició és un vídeo de l’albanès Anri Sala, del 2002, que retrata el moment en què el somni europeu encara estava intacte en alguns països que aspiraven a entrar a la Unió Europea. Les altres obres de l’exposició són molt més recents i reflecteixen el sentiment actual d’incertesa pel que fa al projecte europeu.
La diversitat d’orígens dels artistes representats fa que hi conflueixin punts de vista i sensibilitats molt diferents. La mostra s’estructura a partir de tres conceptes estretament vinculats amb els fonaments filosòfics i ideològics d’Europa: el rapte, la correspondència o reciprocitat, i la responsabilitat.

«In Cycling Mode: The Wilson Exercises», d’Anna Craycroft i Marc Vives (Espai 13)
La tercera exposició del cicle Lesson 0, The Wilson Exercises és un projecte en curs d’Anna Craycroft i Marc Vives, comissariat per Rivet, en què els artistes intercanvien materials i investigacions amb l’oficina curatorial tot cercant un mètode i un procés de treball que eviti l’avaluació i trenqui les distincions entre fer, crear i mostrar.

Què passaria si una exposició fos un exercici i tots els preparatius fossin un procés compartit entre artistes, idees, amfitrions i comissaris? Canviaria el que entenem per desenvolupament i temps? A partir d’aquestes preguntes, les practiques de Marc Vives i Anna Craycroft oscil·len entre l’individual i el col·lectiu: els seus treballs van de l’animació o l’escultura ad hoc a documents PDF i pel·lícules. Amb una preocupació per l’aprenentatge i l’experiència, la creació i el mètode, la rutina i la regularitat, Vives i Craycroft han intercanviat al llarg d’un any materials de recerca a través d’una estructura online bàsica.

ACTIVITATS:

De 20.30 a 22.30 h
Visita guiada a l’exposició «Prophetia»
Cada hora, durada: 30-40 min. En català (20.30 i 22.30 h) i castellà (21.30 h). Grups de 25-30 persones.

De 20.30 a 23 h
Visita guiada L’art de Joan Miró
Cada mitja hora, durada: 30 min. En català (20.30, 22 i 23 h), castellà (21 i 22.30 h) i anglès (21.30 h). Grups de 25-30 persones.

De 21 a 22.30 h
Visita guiada La Fundació, un edifici mediterrani
Cada mitja hora, durada: 30 min. En català (21.30 i 22.30 h), castellà (22 h) i anglès (21 h). Grups de 25-30 persones.